Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Transport cirkularitet

Säker och optimal hantering av batterier från krockade fordon

Projektet CIRC-BAT syftar till att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier. Resultaten av projektet kommer att bidra till och påskynda en förändring mot säkra processer och effektiva värdekedjor bättre anpassade till cirkulära och hållbara system.

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon. Det är särskilt viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Det behövs ett säkert och effektivt process- och informationsflöde samt testutrustning och diagnosverktyg som kan utvärdera olika typer av batterier.

En hållbar och cirkulär värdekedja för elbilsbatterier minskar miljöpåverkan och reducerar uttaget av naturresurser för att upprätthålla en miljöbalans och samtidigt främja ekonomisk tillväxt. För att möta behovet av ökad cirkularitet och minskat resursuttag krävs en omställning av industrin och nuvarande värdekedjor. Metoder, verktyg och processer måste ny- eller vidareutvecklas för att säkerställa säker hantering och effektiva flöden i takt med ökad elektrifiering. Vidare behöver utmaningar relaterade till områden som informationsflöden och spårbarhet lösas. Ovanpå detta behöver ekosystemets aktörer tillsammans identifiera vägar för effektiv och ekonomiskt hållbar samverkan i ett transformerat system.

Genom studier och praktiska demonstrationer kommer projektet bland annat resultera i förslag till metoder för riskbedömning och riskminimering och ökad kunskap rörande de metoder, verktyg, riktlinjer och utbildning som behövs för att möjliggöra säkra, cirkulära och effektiva värdekedjor för batterier från elfordon.

Sammanfattning

Projektnamn

CIRC-BAT

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

MRF (Motorbranschens Riksförbund), SFVF (Sveriges fordonsverkstäders förening), Borås Bildemontering AB, Walters Bildelar AB, Allbildelar AB, Ådalens Bildemontering AB, Jönköpings bildemontering AB, Conbat AB, IF skadeförsäkring AB, Volvia, Stena Recycling AB, Mobility Sweden AB, Volvo Car AB, SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Service), Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Finansiärer

Re:Source

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion
Lars Fast

Kontaktperson

Lars Fast

Forskare

+46 10 516 54 02

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.