Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Safety assurance framework for connected automated mobility systems

SUNRISE handlar om säkerhetsbevisning av kooperativa, uppkopplade och automatiserade mobilitetssystem (CCAM). Syftet är att utveckla och tillhandahålla ett harmoniserat och skalbart CCAM Safety Assurance Framework.

Automatiserade fordon måste vara tillförlitliga i alla tänkbara körscenarier. Detta kräver en stark säkerhetsargumentation, vilket fortsatt är en stor utmaning. Flera initiativ arbetar med att utveckla test- och bedömningsmetoder för CCAM-system utifrån ett scenariobaserat tillvägagångssätt och kombinerar både fysisk och virtuell testning. Trots att fordonsindustrin generellt verkar vara överens om detta övergripande tillvägagångssätt leder den nuvarande situationen till silolösningar vilket förhindrar storskaligt införande i samhället. SUNRISE syftar till att skapa ett gemensamt CCAM safety assurance framework som kopplar samman silos och får dem att samarbeta på ett harmoniserat sätt.

Detta kommer att uppnås genom att:

  1. Inkludera behoven från heterogena CCAM användningsfall.
  2. Definiera ett scenariobaserat databasramverk som bygger vidare på HEADSTART-metoden.
  3. Holistiskt ta itu med genereringen av CCAM-testscenariot.
  4. Förbereda nödvändiga verktyg för omfattande testning (virtuella och fysiska), med hänsyn till robusthet, skalbarhet, interoperabilitet, kvalitet och standardisering.
  5. Integrera systemsäkerhet, funktionssäkerhet och cybersäkerhet.

Projektet kommer att definiera, implementera och demonstrera byggstenarna i detta ramverk för säkerhetsargumentation: harmoniserade och skalbara metoder för säkerhetsbedömning, förfaranden och mätetal skräddarsydda för användningsfall, ett federerat ramverk för en europeisk scenariodatabas och dess nödvändiga datagränssnitt, ett gemensamt överenskommet simuleringsramverk inklusive verktyg och gränssnitt. SUNRISE kommer att arbeta nära med CCAM-intressenter som beslutsfattare, tillsynsmyndigheter, konsumenttester, användarföreningar och alla relevanta intressenter.

Sammanfattning

Projektnamn

SUNRISE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2025-08-31

Total budget

13,5 MEUR

Partner

AVL, BASt, Chalmers, Continental, STELLANTIS / CRF, CVC, ERTICO, ICCS, ika, Infineon, VEDECOM, Renault Group, RISE, Siemens Software, TNO, Toyota Motor Europe, University of Trento, Vicomtech, Virtual Vehicle, WMG

Finansiärer

European Union’s Horizon Europe Research & Innovation Actions under grant agreement No. 101069573

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anders Thorsén

Kontaktperson

Anders Thorsén

Teknologie doktor

+46 10 516 53 17

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.