Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Rikare Krisstöd för inkluderande hållbar tillväxt
Foto: Jennie Lindroth

RIKARE krisstöd: utmanar en grön inkluderande ekonomi

Offentliga stödinsatser ses som en viktig insats till företagen i Coronakrisens spår. Företags överlevnad och tillväxt men också samhällsutvecklingen i stort sätts på spel. En tydlig lärdom är att så som vi agerar i icke-kristider, tenderar att spegla hur vi arbetar i kristider i hög utsträckning.

Visionen med RIKARE krisstöd i kölvattnet av COVID-pandemin är att utveckla och implementera en ny bedömningspraxis för bredare finansiering som – även när vi står mitt inne i en brinnande kris – främjar omställningen mot en grön inkluderande ekonomi. Ett RIKARE krisstöd till företag som ser bortom kortsiktiga ekonomiska mål och ger policyskapare verktyg för att aktivt och pro-aktivt hantera och mildra krisers påverkan såväl under själva krisen som efterföljande period – en accelerator. Konkurrenskraft och innovationsförmåga är avgörande för en resurseffektiv och hållbart nyttjande av offentliga medel i samhällsutvecklingen av en grön inkluderande ekonomi.

Omställningen till en grön ekonomi kräver en trade-off och förhandling mellan olika ofta konflikterande mål och aktörers intressen. Att säkerställa kontinuitet i finansiering och bedömning som hanterar detta är central. Förutsättningarna för grön ekonomi påverkas av multipla faktorer och samband i kontexten, i detta fall offentliga finansiärers roll. Finansiärer vill men har svårt att bedöma hållbarhet. Utmaningen att implementera en grön ekonomi ställs speciellt på sin spets under Covid-pandemin och kräver kompletterande kunskap. Förändringsarbete påbörjas och utvecklas under ”normala tider” för att kunna säkerställa att RIKARE krisstöd kan erbjudas till företag även under kristider.

I projektet har vi tagit fram ett ramverk: RIKARE krisstöd, som avser att guida beslutsfattare med en central roll i fördelning av företagsstöd generellt och krisstöd specifikt inom olika typer av organisationer / myndigheter och på olika nivåer i organisationer. Ramverket som utgör ett dialogverktyg avser att hjälpa till i förändringsarbete genom att normkritiskt ifrågasätta etablerade, institutionaliserade strukturer i beslutsfattande och fördelning av medel för att därmed kunna säkerställa hållbarhet i termer av ekonomi, miljö- och klimat samt jämställdhet. Dialogverktyget avser att tydliggöra och skapa mening om rådande strukturer och eventuella skevheter och bias för en proaktiv omställning och acceleration.

Rikare krisstöd rapport och dialogverktyg

Sammanfattning

Projektnamn

RIKARE krisstöd

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare och initiativtagare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1 000 000

Partner

Jämställdhetsmyndigheten, Region Värmland, Bizmaker

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.