Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Luftballonger

RIKARE krisstöd: utmanar en grön inkluderande ekonomi

Offentliga stödinsatser ses som en viktig insats till företagen i Coronakrisens spår. Företags överlevnad och tillväxt men också samhällsutvecklingen i stort sätts på spel.

Syftet med projektet RIKARE krisstöd är att skapa kunskap som gör att det går att förstå vad som ligger till grund för hur beslut fattas om offentliga stödresurser i kristid. Genom att arbeta med normkritiska principer undersöker RIKARE krisstöd hur dessa stödresurser fördelas och visar om de faktiskt bidrar till en grön inkluderande ekonomi och samhällsutveckling. Grön ekonomi betyder att människors välbefinnande och sociala kapital ökas samtidigt som miljömässiga risker och ekologiska brister minskas. För att utveckla sådan kunskap behövs samverkan där beslutsfattare bygger ökande förståelse för hur offentliga finansiärers formella och informella beslutsprocesser fungerar. Särskilt som de hela tiden måste ta hänsyn till hur olika målsättningar krockar och där vad som är ett positivt resultat av krisstöd för en aktör eller en aspekt, kan betyda att samma stöd ger ett negativt resultat för andra aktörer och aspekter.

Projektet vill ta fram ett antal forskningsbaserade indikatorer som visar både positiva och negativa resultat av krisstöd och sedan utveckla en skalbar prototyp för en RIKARE stödfördelning i kristider. Projektets önskan är att modellen i framtida större forskningsprojekt kan vidareutvecklas konceptuellt, testas och användas för att bättre kunna styra krisstöd mot önskade effekter.

RIKARE avser att:

  1. Normkritiskt tydliggöra bakomliggande logiker, normer och antagande som krisstöd baseras på.

  2. Analysera effekten av beslut - hur fördelning av krisstöd skett utifrån möjligheten att bidra till en grön inkluderande ekonomi.

  3. Utveckla en skalbar prototyp-modell för säkerställande av att krisstöd bidrar till medveten proaktiv samhällsutveckling och en grön inkluderande ekonomi.

Projektet kommer undersöka hur stödet fördelats under coronakrisens spår, för att säkerställa att vi i framtiden agerar hållbart och jämlikt när vi fördelar medel i kris. 

Sammanfattning

Projektnamn

RIKARE krisstöd

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare och initiativtagare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1 000 000

Partner

Jämställdhetsmyndigheten, Region Värmland, Bizmaker

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Innovations- och processledare

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Julia Jonasson Tolv

Projektledare

Läs mer om Julia

Kontakta Julia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.