Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer

Detta projekt syftar till att införa ett bioraffinaderi baserat på anaerob nedbrytning av avfall, där en rad olika värdefulla produkter framställs av avfall med många miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är det nödvändigt att både öka resurseffektivitet och minska avfallets klimatpåverkan. Det här projektet bidrar genom att vidareutveckla biogasanläggningar till bioraffinaderier som omvandlar organiskt avfall till nya biokemikalier och biomaterial, vilket skapar en cirkulär resurslivscykel. Projektets hypotes baseras på att integrera membranbioreaktorer (MBR), anaerob nedbrytning (AD) och bioaugmentering för att förutom biogas och biogödselmedel även generera flyktiga fettsyror, väte och alkoholer. På detta sätt kan avfallet omvandlas till stort utbud av slutprodukter, såsom bioplaster, djurfoder, kemikalier, biobränsle och högre alkoholer.

Bioraffinaderiet kommer att implementeras i redan existerande biogasanläggningar. Projektet genomförs i samarbete mellan Högskolan i Borås (HB), RISE forskningsinstitut och Umeå Universitet (UU). Det innefattar sex arbetspaket och flera doktorander, postdoks och yngre forskare kommer att samarbeta under ledning av etablerade forskare för en kapacitetsuppbyggnad för framtiden.

Sammanfattning

Projektnamn

BioOH

Status

Pågående

Region

Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Högskolan i Borås , Umeå Universitet

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Konstantinos Chandolias

Kontaktperson

Konstantinos Chandolias

Forskare

+46 10 516 52 39

Läs mer om Konstantinos

Kontakta Konstantinos
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.