Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Höstvete
Foto: Carina Gunnarsson

Restströmmar från spannmålsodling för svensk biobaserad industri

För att möta den stora efterfrågan på svensk bioråvara behövs en ökad användning av spannmålens restströmmar. Projektet fokuserade på kemisk sammansättning och metangaspotential för halm och avrens, praktiskt utvärdera teknik för insamling av avrens vid skördetröskning, förbättra lagring av avrens samt få ökad kunskap om leveranssäkerhet för halm

Syfte och mål

Projektets mål var att öka användningen av tillgängliga restströmmar från spannmålsproduktion och därmed bidra till ökad andel inhemsk råvara till den svenska biobaserade industrin. Delmål var att ta fram ökad kunskap om kemisk sammansättning och metangaspotential för spannmålens restströmmar. Att praktiskt utvärdera skördeteknik för insamling av avrens vid skördetröskning under svenska förhållanden och att förbättra hantering och lagring av avrens från skördetröskning och spannmålsmottagning.  Dessutom ville vi få ökad kunskap om leveranssäkerhet för halm kopplat till risker pga dåliga bärgningsförhållanden samt regionala skillnader i leveranssäkerhet.

Utmaning

Spannmålens restströmmar är en stor potential men kunskap saknas om hur variationer mellan arter och sorter påverkar förädlingsprocesserna. Genom att ta tillvara förutom halm även avrens ökar den mängden skörderester men problem med lagringsduglighet kan uppstå på grund av hög fukthalt vilket kan ge uppkomst av damm och hygieniska problem. Spannmålsskörden och den efterföljande höstsådden är en mycket bråd och svårplanerad arbetsperiod, med emellanåt besvärliga väderleksförhållanden. Därför är det viktigt att undersöka leverenspotentialen för halm i de viktigaste odlingsområdena av Sverige.

Lösning

Genom förbättringar i hanteringskedjan som påverkar kostnadseffektiviteten är projektets mål att öka användningen av tillgängliga restströmmar från spannmålsproduktion.

Effekt

Därmed bidrar projektet till ökad andel inhemsk råvara till den svenska biobaserade industrin.

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Spannmålens restströmmar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4,4 MKr

Partner

Gasum

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.