Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En grön batterielektriskt driven personbil som laddas

Resource-Effective Batteries and Charging for BEVs

Efterfrågan på batterier för bilar ökar mycket snabbt på grund av den snabba elektrifieringen. Samtidigt finns en trend med allt längre räckvidd för nya modeller. Dessa trender bidrar inte till en hållbar omställning eftersom de material som krävs för batterier är begränsade resurser och batteriproduktionen är energikrävande.

Projektet analyserar olika scenarier för batteristorlek och laddning av batterielektriska personbilar ur ett livscykelperspektiv. Analysen baseras på olika användarprofiler som definierats för olika regioner i världen. Syftet är att analysera om det finns potential för att minska batteristorleken och på så sätt minska miljö- och klimatpåverkan. 

Detta projekt syftar till att undersöka hur resursåtgång och växthusgasutsläpp från elbilar kan minimeras genom att implementera mer resurseffektiva batterier och laddstrategier baserat på elbilsägares körmönster samt utbyggnad av infrastruktur.
I projektet kommer olika scenarier för batteristorlek och laddning av batterielektriska bilar att jämföras ur ett livscykelperspektiv även innefattande laddinfrastrukturen. Alternativen som inkluderas är konventionella elbilar med stationär laddning och snabbladdningsstationer och olika batteribyteslösningar med modulära batterier där användaren kan välja batteristorlek beroende på resans längd. Olika batterikemier kommer att inkluderas. Analysen baseras på olika användarprofiler som definieras för olika regioner i världen i samarbete med industripartnerna. Resultaten är användbara för fordons- och batteritillverkare men även för infrastrukturutvecklare och fordonsanvändare.
Projektet ger industrin en möjlighet att identifiera lösningar som potentiellt har mindre miljömässigt avtryck och som i fortsatta studier kan undersökas mer i detalj och utifrån flera hållbarhetsaspekter.

Projektet finansieras av industripartners samt av Swedish Electromobility Center. 

Sammanfattning

Projektnamn

LCA Car Charge

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

800 000 SEK

Partner

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Volvo Cars, CEVT

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Kristina Holmgren

Kontaktperson

Kristina Holmgren

Forskare

+46 10 228 48 66

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.