Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RE:Source

Jordens resurser måste användas mer effektivt. RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till smartare användning av resurser i både samhälle och näringsliv. Målet är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Jordglob i gräs

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
Programmet syftar till att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta tre globala samhällsutmaningar: 
1) ett resurseffektivt samhälle, 
2) en hållbar materialförsörjning  
3) ett hållbart energisystem. 
Programmets vision för 2030 är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer. Inom RE:Source har det startats över 140 olika projekt inom vitt skilda områden, såsom plast, mat, textil, metall, byggmaterial och elektronik. RE:Source undersöker också hur policys och styrmedel påverkar omställningen till en mer hållbar resursanvändning.
Programmets första treårsetapp sträcker sig fram till 31 december 2018 och från 2019 planeras en andra etapp. RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, som har en gemensam satsning på strategiska innovationsområden. Programmet medfinansieras av innovationsområdets aktörer med minst lika mycket som myndigheterna bidragit med.

 


 


Sammanfattning

Projektnamn

RE:Source

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

2016-2018 (etapp 1), från 2019 planeras etapp 2

Total budget

154,5 MSEK (etapp 1)

Finansiärer

Energimyndigheten, Vinnova, Formas

FN:s globala hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats

Koordinator

Kontaktperson

Roger Nordman

Tf enhetschef

+46 10 516 55 44
roger.nordman@ri.se

Läs mer om Roger