Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
logo RE:SOurce

RE:Source

Jordens resurser måste användas mer effektivt. RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till smartare användning av resurser i både samhälle och näringsliv. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland för materialanvändning inom planetens gränser.

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom hållbar materialanvändning.
Programmet syftar till att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta globala samhällsutmaningar inom tre olika teman: 

  1. hållbara erbjudanden, 
  2. hållbar användning  
  3. ett hållbart cirkulationssystem. 

Resursanvändning 2030

Programmets vision för 2030 är att Sverige genom innovation ska vara ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer. Inom RE:Source har det startats cirka 200 olika projekt inom vitt skilda områden, såsom plast, mat, textil, metall, byggmaterial och elektronik. RE:Source undersöker också hur policys och styrmedel påverkar omställningen till en mer hållbar resursanvändning.

Materialhjulet är en modell för cirkularitet och som utgår från hur produkter och material används. Modellen togs fram under RE:Sources första etapp.

Programmet startade 2016 och är nu i Etapp 3 som sträcker sig till 2024. RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, som har en gemensam satsning på strategiska innovationsområden. Programmet medfinansieras av innovationsområdets aktörer med minst lika mycket som myndigheterna bidragit med.

Sammanfattning

Projektnamn

RE:Source

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

12 år

Total budget

80 miljoner kronor 2021 (inkl medfinansiering)

Finansiärer

Energimyndigheten, Vinnova, Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Prenumerera på nyhetsbrev från RE:Source

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna