Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
electric flight

RES-flyg: Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser

Projektet RES-flyg (Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser med hög andel elflyg) är ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten och Swedavia AB. Deltagande parter är RISE,Uppsala Universitetet, Swedavia, Skellefteå City Airport.

Energiomställningen styr mot en ökad elektrifiering av samhället generellt, som också omfattar flyget och flygplatser. Det innebär ökade elbehov och ett behov av att utveckla flygplatsen till ett hållbart lokalt energisystem med förutsättningar för elektrifiering av flyg och en väl fungerande interaktion med det överordnade energisystemet.

Därför är det viktigt att skapa verktyg för simulering/utvärdering av infrastrukturlösningar. Inom projektet utvecklas koncept och delmoduler för en första version av ett sådant verktyg, som baseras på en kartläggning av elbehovet idag, och vid framtida hög elektrifieringsgrad. Simuleringsmiljön för energisystemet på en flygplats påbörjas med elnät, förnybar elproduktion, energilagring, styrstrategier och  flexibilitetslösningar för olika laster. 

Dessa byggstenar gör det möjligt att analysera hur elflygets utveckling kan ske med förnybar energi, resurseffektivt, strategiskt och i symbios med övriga energisystemet.

Effektmål

Stötta flygplatser i planeringsarbetet inför ökad elektrifiering och introduktion av elflyg genom att:

  1. Bidra till (planering av) robust, resurseffektiv och hållbar elförsörjning och laddinfrastruktur för elflygplan utifrån flygplatsens energisystemperspektiv.
  2. Ge flygplatserna användbara verktyg som stöd i planeringsprocesser avseende möjliga vägval till ökad elektrifiering.
  3. Utifrån en sammanställning av barriärer, möjligheter och forskningsfronten bidra med konkreta aktiviteter för implementeringen av ett 100% fossilfritt flyg 2045.

Sammanfattning

Projektnamn

RES-flyg

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

21 Månader

Total budget

3 009 600

Partner

Uppsala Universitet, Swedavia, Skellefteå City Airport

Finansiärer

Energimyndigheten, Swedavia

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Hampus Alfredsson

Kontaktperson

Hampus Alfredsson

Researcher

+46 72 451 40 11

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.