Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Textil
Foto: Jonas Forsberg

Regenererade fibrer från textilavfall och jungfrulig trämassa

Textilförbrukningen i världen är omfattande och fortsätter att växa med ökande befolkning, urbanisering och ekonomisk tillväxt. Textilindustrin inkluderar tillverkning av kläder, hemtextilier, tekniska textilier och mycket mer, vilket gör den till en av de största industriella sektorerna globalt sett.

Den globala textilförbrukningen har dock också resulterat i negativa miljö- och samhällseffekter. Produktionen av textilier kräver stora mängder vatten, energi och kemikalier. Dessutom leder ökad konsumtion som leder till ökad avfallshantering vilket bidrar till klimatförändringar.

För att hantera dessa utmaningar har fokus ökat på hållbarhet inom textilindustrin. Många företag arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom att använda mer hållbara material, minska vatten- och energiförbrukningen samt förbättra avfallshantering och återvinning. Initiativ som cirkulär ekonomi har också börjat få fäste för att minska överkonsumtion och främja en mer hållbar textilförbrukning.

RISEs dotterbolag MoRe Research har tillsammans med Renewcell, Domsjö Fabriker och Mittuniversitet ett projekt där man tittar på återvinning av textilfibrer. Det innehåller fyra delar: 

  • Karaktärisering av textilavfallsmassa för viskosprocessen. 
  • Tillgänglighet av återvunna bomullsfibrer. 
  • Inverkan av syntetiska fibrer i viskosprocessen.
  • Blandning av återvunnet textilavfall och trämassa.

Sammanfattning

Projektnamn

Regenererade fibrer från textilavfall

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinerar

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Domsjö Fabriker, Mittuniversitet, Renewcell

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Projekt

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Expertis

Dissolvingmassa

Dissolvingcellulosa är en viktig produkt som används vid tillverkning av fibermaterial som i sin tur används i textilindustrin.
Test & demo

Textilåtervinning

I denna unika anläggning erbjuds tjänster avseende bearbetning av textil för materialåtervinning samt prototypframtagning av material och produkter baserade på överblivna textila material och produktionsspill.
Test & demo

Separering av cellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…