Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Återanvändning av uttjänta glasfiberkomposit i nya bro koncept

RECINA - Återanvändning av kompositdelar i infrastruktur

RECINA-projektet fokuserade på att utveckla en brodäckkonstruktion där uttjänta glasfiberarmerade (GFRP) isolatorer återanvänds som basproduktionsmaterial. Denna idé har potential att ta itu med både frågan om hållbarhet i hanteringen av glasfiberavfall, och också att minska investeringskostnaderna för nya broar.

Det finns ett växande problem med återvinning av härdplastglasfiberkomposit (GFRP, FRP). Idag går dessa strukturer av sammansatta material till energiåtervinning (avfallsförbränning och cementindustrin) och deponi. Ingen av dessa lösningar är optimerade för att ta vara på materialresurserna.

Återanvändning inom infrastruktursektor

En lösning på detta miljöproblem är att utveckla nya cirkulära modeller för återanvändning av uttjänta GFRP kompositer, i synnerhet som konstruktionsmaterial för nya gång- och cykelbroar. Det finns en stor potential att behålla förädlingsvärdet hos kompositstrukturen och ge den ett “andra liv”.

Fokus på brodäck från uttjänta isolatorer

Den främsta svårigheten vi behövde hantera i RECINA projektet var variationen i dimension och materialegenskaper i avfallsflödet, och hur vi kan optimera dess användning i vårt brodäckkoncept. För att effektivisera och kanske till och med dra nytta av denna variation måste vi utveckla flexibla koncept.

Vi har tillverkat och testat ett brodäckkoncept prototyp gjord av oanvända hög presterande GFRP-rör från ABB.

Nytta för samhället och industri

Inom RECINA projektet har vi demonstrerat potential med cirkulär användning av kompositmaterial. En demonstratör i form av en brodäck sandwichpanel har tillverkas. Minskad användningen av ny råvara, i linje med ansvarsfull användning av material i ett hållbart samhälle är ett prioriterad mål. Våra industripartner från olika delar av värdekedjan är mycket intresserade av att hitta nya affärsmöjligheter inom området, och resultat som producerades inom RECINA kommer att ge stödet som de behöver.

Sammanfattning

Projektnamn

RECINA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare/koordinator/deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 978 736 SEK

Partner

Marström Composite, Hitachi ABB Power Grids, Composite Design, Eventhotell, Chalmers, PODCOMP

Finansiärer

Energimyndigheten - RE:Source

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Alann André

Kontaktperson

Alann André

Senior forskare

+46 10 228 49 74

Läs mer om Alann

Kontakta Alann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.