Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Illustration av realisering av resistans vid växelström
Foto: Hans He

Realisering av resistans vid växelström

Projektet har utvecklat mätsystem och grafenprover för realisering av resistans vid växelström och impedans med hjälp av kvanthalleffekten. Genom de nya metoderna kan vi förbättra kalibrering av normaler för växelströmsresistans, kapacitans och induktans.

Projektet har lagt grunden för att i framtiden etablera en fullskalig impedanskalibreringsverksamhet baserad endast på naturkonstanter via kvanthalleffekten. Vi har tagit fram grafenprover anpassade för växelström, designat och konstruerat mätprob och provhållare samt utfört jämförelsemätningar. Mätresultaten är jämförbara med andra laboratorier.

Framstegen ger oss möjlighet att etablera oss inom fältet och banar vägen för fler forskningssamarbeten kring växelströmsmätningar med grafen. I framtida projekt ska mätosäkerheten förbättras ytterligare.

Projektets slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Grafen ac Metrologi – GaMe

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-01-01

Total budget

1 300 000 SEK

Partner

Chalmers

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Hans He

Forskare

+46 10 516 61 38

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.