Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tunnel

Re-Membrane

Många byggmaterial för såväl infrastruktur som husbyggnation innehåller stora mänger plast. I detta projektet fokuserar vi på membran som ska täta mot vatten och projektet ska undersöka om man kan använda återvunnen plast i fukt- och ångspärr med bibehållen kvalitet.

Inom byggindustrin används stora volymer plast i tätande membran i såväl byggnader som inom infrastrukturprojekt t ex väg-, järnväg och tunnelbyggnad. Åldersbeständig byggfolie syftar till att förhindra att fukt vandrar genom byggkonstruktioner i trä som är ett vanligt byggmaterial i Sverige och Norden. Tunnelmembran ska leda vatten från berget ut ur tunnlar för bil och järnvägstrafik. I båda dessa applikationer används stora plastvolymer och genom att byta ut en andel av plastråvaran mot mer återvunnen plast skulle koldioxidavtrycken kunna minskas kraftigt. Eftersom plastfilmerna och folierna sitter inbyggda i konstruktioner och är svåra att byta ut är kraven på beständighet mycket höga och produkterna ska hålla i 50 år eller mer. 

Osäkerhet kring hur länge återvunnen plast håller liksom egenskapsvariationer hos råvaran har gjort att man inte har vågat använda återvunnen plast i produkter avsedda för långtidsapplikationer. Utveckling och utbyggnad av återvinningsanläggningar har ökat de senaste åren och det finns återvunnen plast av hög kvalitet att få tag på. I tidigare genomförda forskningsprojekt har vi undersökt beständighet hos produkter med återvunnen plast med hjälp av accelererad åldring med lyckat resultat. 

I projektet Re-Membrane ska projektdeltagarna utveckla och tillverka åldersbeständig film för byggnader respektive tunnelmembran med innehåll av återvunnen plastråvara. RISE kommer sedan att utföra accelererad åldring och testa produkterna för långtidsapplikationer. Syftet är att visa om återvunnen plast fungerar även för produkter som ska användas under lång tid. En förenklad Livscykelanalys kommer att göras på produkterna för att bedöma miljönyttan med att byta ny råvara mot återvunnen. En kartläggning av användning, uppkomst av spill och återvinning av geomembran kommer också att genomföras inom projektet. Avslutningsvis kommer vi att planera för ett fortsättningsprojekt där fler intressenter bjuds in och produkterna kan testas i olika byggprojekt. 

Sammanfattning

Projektnamn

Re-Membrane

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 469 869 SEK

Partner

Draken i Reftele AB , Rani plast , Oldroyd , Trioworld , Tecca

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Adriana Angelaccio-Osbeck

Projektledare

+46 10 228 42 49

Läs mer om Adriana

Kontakta Adriana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Jansson

Kontaktperson

Anna Jansson

Forskare

+46 10 516 53 29

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.