Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RE-ENGAGE – Detektering av aktivitet vid återaktivering av förare

RE-ENGAGE är ett tvärvetenskapligt projekt som kombinerar användarupplevelse (UX) och maskininlärning (ML/AI). Syftet med projektet är att undersöka, demonstrera och implementera lösningar som återför ansvaret till föraren i en autonom bil när denne är försjunken i ickekörande aktiviteter.

En av fördelarna med högautomatiserade fordon är att föraren kan koppla ifrån köruppgifterna. Studier har visat att människor då gärna gör annat, såsom att socialisera, arbeta eller bara luta dig tillbaka och koppla av och ta en tupplur. Bilens användargränssnittsinformation och körbeteende är viktiga faktorer när det gäller förarens upplevelser och tillit till automatiseringen under olika aktiviteter. Att anpassa bilens användargränssnittsinformation till den aktuella verksamheten har potential att göra resan säker och behaglig. Dessutom ger det en möjlighet att återaktivera föraren när han är försjunken i andra icke-körande aktiviteter.

Detta kommer att göras genom att använda maskininlärningsalgoritmer, som kan känna igen olika aktiviteter från videodata (dvs. läsa en bok och ta en tupplur), vilket i sin tur påverkar gränssnittsinformationen som ges till föraren. De icke-körrelaterade aktiviteterna som är i fokus i detta projekt är att läsa en bok och ta en powernap, eftersom de liknar ur ett detekteringsperspektiv, men de kräver mycket olika feedback för att skapa en korrekt föraråtgärd. Ur UX-perspektiv kommer vi att använda en ny metod som kallas Soma-design för att skapa prototyper som aktiverar hela kroppen genom multimodala interaktioner.

RISE är huvudansökande och samordnare av projektet med Volvo Cars och Smart Eye AB som industripartner. Projektet samarbetar med Stanford School of Medicine & Human Factors, Center for Interdisciplinary Brain Sciences Research.

Sammanfattning

Projektnamn

RE-ENGAGE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning och forskning

Projektstart

Varaktighet

Två år

Total budget

10,4 Mkr

Partner

SmartEye AB, Volvo Cars

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

Senior Forskningsprojektledare

+46 72 215 58 42

Läs mer om Tor

Kontakta Tor
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.