Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rationella byggsystem för medel till långa träkonstruktioner

Byggsystem för medel till långa träkonstruktioner för att minska byggkostnader och klimatpåverkan.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla en ny typ av resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder där traditionella stålplåtar kommer att ersättas med varianter i björkplywood. Ingående delar till systemet kommer att tillverkas i en digitaliserad styrdprocess av standardiserade delar. Eftersom standardiserade delar ger skalfördelar, modularisering ger ökad hanterbarhet och numeriska processer ger upprepade toleranser.

Målet är att öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan vid tillverkning och montage av träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder jämfört med traditionella träkonstruktioner.

Förväntade effekter är ökad resurseffektivitet, lägre känslighet för toleranser, förkortad produktionstid och ökad precision i byggnadssystemen, vilket minskar byggkostnader och klimatpåverkan.

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

RBS-TS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, deltagare och projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

6 546 714 SEK

Partner

Moelven Töreboda AB, Moelven Limtre AS, Rubner Holzbau S.R.L. , Koskisen OY , Säffle Verkstadsbolag AB , KTH, Institute of BioEconomy (IBE.Cnr), Dynea AS , Innovatum

Finansiärer

Produktion2030, VINNOVA, Energimyndigheten, FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Lars Blomqvist

Kontaktperson

Lars Blomqvist

+46 10 516 62 70

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.