Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ramverk för Cirkulär Textil

Ökad resurseffektivitet för en hållbar industri genom klassning av återvunna textila material samt bedömning av återvinningsbarhet och cirkulerbarhet för ökad implementering av sekundär råvara i textila värdekedjor.

Textilområdet är inne i en intensiv utvecklingsfas, med tydliga riktlinjer nu satta via EU:s textilstrategi som pekar ut cirkularitet och ökad återvinning som nyckelområden. Flera återvinningsteknologier har kommit mycket långt, men ett hinder för uppskalning är bristen på råvara i stora volymer. Behovet är stort för ett ramverk för klassning av textil för materialåtervinning, detsamma gäller kriterier för cirkulerbarhet och återvinningsbarhet, båda dessa områden kommer att adresseras i detta projekt.

Sverige har gått före och visat vägen när det gäller återvinningsteknologier, och har alla förutsättningar för att även ta ledningen när det gäller förutsättningar för storskalig implementering. Vi har i Europa gemensamma behov av lösningar, och det arbete som planeras i detta projekt skapar därför nytta långt utanför Sveriges, och även EU:s, gränser.

I ett framtida textilhanteringssystem kommer återvunna material att nyttjas av flera olika industrisektorer och aktörer, detta kan vara bland andra branscher som textil-, fordons- och möbelindustrin, som samtliga kan nyttja återvunnen textil som en resurs, men utifrån egna behov och uppställda kravspecifikationer avseende råvaran. Idag saknas system för kvalitetssäkring och specifikation av återvunnet textilt material, både som direkt råvara in i mekaniska processer och som råvara in i kemiska processer.

Projektets mål

Etablering av ramverk för textilåtervinning samt ett ramverk för vetenskapligt baserad bedömning av material och produkters återvinningsbarhet/cirkulerbarhet.

Projektets potential

Den typ av ramverk som kommer att utvecklas i detta projekt finns inte tillgängligt idag och har heller inte varit föremål för tidigare arbete, trots att det över tid efterfrågats av såväl återvinningsaktörer som slutanvändare. Möjligheten att guida material rätt väg genom värdekedjan är en förutsättning för att uppnå hög grad av cirkularitet samt uppnå maximal material- och energieffektivitet. För att ge ett exempel så ska ett bomullsmaterial som uppfyller alla krav för en mekanisk bearbetning initialt ta just den vägen, för att sedan i en nästa loop vara aktuell för en kemisk process. Korrekt hantering av våra material kan endast uppnås om vi har lagt rätt förutsättningar för att så ska ske.

Det är ett Nationellt projekt med 20 stycken projektpartners. Projektparterna representerar värdekedjans olika nivåer och sammansatt har gruppen gedigen kunskap inom de olika delarna som representeras. En del av aktörerna sitter redan idag med i ett standardiseringsarbete och har en strategisk roll i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

Ramverk för Cirkulär Textil

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3 295 000 SEK

Partner

Högskolan i Borås, Wargön Innovation, Texaid, Björkå Frihet , Elis, Fenix Group, Fristads, Gina Tricot, H&M, National, Lindex, NA-KD, Säntis Textiles, Renewcell, Södra, Ted B, TEKO, TrusTrace, Tree to Textile

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Catrine Marchall

Kontaktperson

Catrine Marchall

Senior Projektledare

+46 10 228 48 45

Läs mer om Catrine

Kontakta Catrine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.