Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE-PUSH-production-use-and-storage-of-hydrogen-for-sustainable-energy-systems

PUSH

Projektet är en del av SSF:s forskningscenter Production, Usage and Storage of Hydrogen for sustainable energy systems (PUSH). RISE fokuserar på laborativ testning genom elektrokemiska mätmetoder, kontaktresistansmätningar och instrumentell materialkarakterisering, samt efterföljande analysarbete.

Vätgas förväntas spela en nyckelroll i ett framtida fossilfritt samhälle inom sektorer som energi, transport och produktion av kemikalier. I forskningscentrumet PUSH (Production, Use and Storage of Hydrogen) adresseras tekniska och vetenskapliga lösningar för nyttjande av vätgas i hållbara energisystem. PUSH-centret leds av KTH och övriga partners är Lunds universitet, Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola och RISE.

Inom forskningscentrumet fokuserar RISE på livslängdstestning och materialutveckling inom PEM-bränsleceller och anjonledande membranelektrolys till vätgasproduktion. Delkomponenter som ska undersökas är bland annat bipolära plattor och porösa distributionsskikt. Forskningsuppgifterna kommer fokusera mycket på laborativ testning genom elektrokemiska mätmetoder, kontaktresistansmätningar och instrumentell materialkarakterisering, samt efterföljande analysarbete.

Forskningscentret inom vätgasforskning finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Centret är ett av fyra centra som får bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC), en utlysning som syftar till att hitta lösningar på  FNs agenda 2030-mål. Varje center får 50 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Production, Use and Storage of Hydrogen

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

65 månader

Total budget

50 MSEK

Partner

Lunds Universitet, Umeå Universitet, Chalmers

Finansiärer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Anders Lundblad

Kontaktperson

Anders Lundblad

Forskare

+46 70 591 50 03

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.