Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Processimulering av formpressade kompositer - integrering och implementering

Utveckling av ett mer tillförlitliga virtuella design- & tillverkningssystem för kompositer som gör att fordonskomponenter kan tillverkas kostnadseffektivt med 20 procent mindre använt material och 30 procent kortare ledtider som kan sätta svensk fordonsindustri i en bättre position för att uppnå utsläppsmål.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade effekter och resultat kommer att vara en uppsättning integrerade system för design samt krock- och processimulering. Detta kommer att användas för materialoptimering inklusive potentiell återanvändning av återvunna kolfibrer. Projektet kommer också att resultera i en demonstrator som kan testas i ett fordon för verifiering av simuleringsresultaten.

Upplägg och genomförande

Projektet finansieras av FFI via Vinnova och leds av RISE och är uppdelat i sex arbetspaket (AP) med AP-ledare.

  • De avancerade simuleringarna i AP1 (SMC) & AP2 (prepreg) tar resultaten från arbetet utfört av Gestamp, LTU, VCC och KTH i det föregående projektet PROSICOMP I till nästa steg för formning av SMC och pressning av prepreg.
  • Resultaten från AP1 & AP2 integreras i AP3, där DYNAmore och RISE kommer att tillhandahålla kommersiella lösningar för processimulering.
  • I AP4 kommer simuleringarna att användas för att minimera materialet när det gäller antingen vikt, kostnad eller en återanvändningsfaktor.
  • En demonstrator utvecklas i AP5 utifrån arbetet i AP3 & 4.
  • AP6 säkerställer att projektets arbete och resultat exploateras.

Projekt disseminering

Sammanfattning

Projektnamn

PROSICOMP II

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Koordinator, AP-ledare och forskare

Projektstart

Varaktighet

2022-10-31

Total budget

15 420 000 SEK

Partner

Luleå University of Technology, LTU, Toray Industries Europe , DYNAmore Nordic, Royal Institute of Technology, KTH, Gestamp Hardtech, Volvo Car Corporation

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Kenneth Strand

Forskare

Läs mer om Kenneth

Kontakta Kenneth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.