Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Processer & samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar

Ur fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifieras framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan skapa transporteffektiva stadsdelar. Kunskaperna sammanfattas i en tillämpbar handbok.

Hur områden planeras, utformas och vilka mobilitetslösningar som erbjuds har stor påverkan på behovet av att äga och använda bil, vilket i sin tur påverkar hur stora ytor som går åt till parkering och annan infrastruktur liksom hur mycket fossila bränslen och annan energi som går åt till att flytta människor och varor. För att sänka P-talen subventionerar idag enskilda fastighetsägare mobilitetstjänster men tillgängligheten och nyttjande är ofta lågt. För att vara bärkraftiga och få effekt måste lösningarna vara stadsdelsövergripande och samarbetsmodellerna långsiktiga. De behöver också kunna tillämpas i befintliga områden.

Baserat på fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar projektet framgångsrika metoder, lösningar och affärs-och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan skapa transporteffektiva stadsdelar. Kunskaperna sammanfattas i en tillämpbar handbok och sprids via workshops, konferenser och artiklar.

Sammanfattning

Projektnamn

STARK

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning, forskningskoordination och forskning

Projektstart

Varaktighet

Två år

Total budget

Drygt 4,5 miljoner kronor

Partner

Umeå Kommun, Västerås Kommun, Österåkers kommun, Wallenstam Hagby Österåker AB, Warm in the Winter, Trollhättans kommun, Kraftstaden Fastigheter

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

+46 72 215 58 42

Läs mer om Tor

Kontakta Tor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.