Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-utskrift av betong

Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement

Printcrete projektet främjar 3D-pritning för prefabricerad betong, vilket ger effektiv och kostnadsminskning till svenska byggbranschen. Genom att optimera värdekedjor och involvera intressenter säkerställer man marknadsanpassningar och kundnöjdhet. Samarbete mellan industrin, akademi och RISE främjar dessutom takten av hållbara byggmetoder.

Printcrete projektet är dedikerat till att utveckla 3D-printing teknik för prefabricerade betongelement, med fokus på materialutveckling, förfining av printing processen och implementering av effektiva affärsmodeller. Genom att utnyttja nyttan i digital tillverkning strävar Printcrete efter att övervinna befintliga hinder och möjliggöra omfattande tillämplig av 3D-printing i svenska byggbranschen.

Printcrete projekt ligger i linje med tre av fyra strategiska målen för Smart Built Environment. För det första, fokuseras det på att förnya tillämpningen av 3D-printing tekniken för betong genom redan etablerade metoder från polymerer och metaller inom 3D-printing. Projektet lägger vikten på prefabricerade element framför platsgjutning av betong för att påskynda den industriella användningen. För det andra, tar projektet upp värdekedjor och affärsmodeller genom att involvera intressenter i hela värdekedjan och analysera riskerna med att implementera lösningar som projektet ger. Denna optimering säkerställer marknadsanpassning och kundnöjdhet. Slutligen, syftar projektet till att samla kunskap och färdigheter genom befintlig erfarenhet och genomföra verklig produktdemonstration. De utvalda testfallen har bred tillämpbarhet inom sektorer som byggnader, infrastruktur och speciella tillämpningar på byggmarknaden. Även om det för närvarande är specialiserade testfall, förväntas pågående forskning inom digital tillverkning göra färre komplexa komponenter (väggar, plattor exempelvis) konkurrenskraftiga för produktion med dessa tekniker. 

Detta projekt främjar samarbete mellan industrin, akademi och olika avdelningar inom RISE: Infrastruktur och betongbyggande (IoB), Additiv tillverkning (AM) och Digital innovation (DI).

Genom detta projekt går vi in i en ny era av betongtillverkning, som banar vägen för en hållbar framtid i den svenska byggbranschen.

Sammanfattning

Projektnamn

PrintCrete

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Coordinator and participant

Projektstart

Varaktighet

3 years

Partner

ABB, Adaxis , Sika Sverige , Heidelberg Materials , UBAB, Benders, Lund University , KTH Royal Institute of Technology, Volvo cars

Finansiärer

Formas - Smart Built Environment: Digital built environment in practice

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Ojas Arun Chaudhari

Kontaktperson

Ojas Arun Chaudhari

Projektledare

+46 70 313 68 03

Läs mer om Ojas Arun

Kontakta Ojas Arun
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jan Suchorzewski

Kontaktperson

Jan Suchorzewski

Enhetschef

+46 10 516 68 02

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.