Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ponton - Att angöra innovationer från tredjepart till linjeorganisationer

För att svensk fordonsindustri ska behålla sin framskjutna ställning krävs att fordonstillverkare och underleverantörer genomgår en transformation för att stärka sin förmåga att bedriva öppen digital innovation och transformation tillsammans med små, innovativa mjukvaruföretag. Nya former behövs för hur storföretag genom öppna processer samverkar med startups.

Etableringen av MobilityXLab på Lindholmen i Göteborg har sedan starten hösten 2017 skapat en attraktiv mötesplats för att engagera startups som har målet att samarbeta med svensk fordonsindustri. En central utmaning är att kunna angöra de linjeorganisationer som är relevanta för att etablera samarbete mellan startups och storföretag. Trots att hindren för att länka samman acceleratorer och linjeorganisationer är kända saknas det fortfarande former för att docka samman företagsinkubatorer med linjeverksamheter.

Ponton har som mål att utveckla och testa en anpassningsbar modell för att angöra acceleratorverksamheter mot linjeorganisationer utan att stora anpassningar inom dessa behöver ske.

I projektet genomför RISE och Lindholmen Science Park aktionsforskning tillsammans med Volvo Car Group, Volvo Group, Zenseact, Veoneer och CEVT. Baserat på modellen kommer projektet generera arbetssätt, roller och stöd som konkret ökar MobilityXLabs förmåga att främja digital transformation inom fordonsindustrin. Ponton kommer även generera vetenskapliga bidrag på temana digital innovation och inkubatorverksamhet.

Sammanfattning

Projektnamn

Ponton

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och forskare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Mobility Xlab, CEVT, Volvo Car Group, Volvo Group, Veoneer, Zenseact

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Sofia Ohnell

Kontaktperson

Sofia Ohnell

Affärs- och innovationsområdeschef

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.