Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pilot digital infrastruktur KLL

Pilot digital infrastruktur KLL är ett projekt som ska hjälpa olika myndigheter och organisationer att samarbeta kring utbildningar. Projektet ska bidraga till en gemensam taxonomi, samt en gemensam databas över utbildningar och en struktur kring hantering av individdata.

Projektets tre huvudområden är
- att hantera taxonomi kring utbildningar
- en gemensam databas för utbildningar som riktar sig mot yrkesverksamma
- lösningar kring hur individen skall äga och hantera sin egen data inom ovanstående områden.

Idag saknas en nationell taxonomi för utbildningar, utbildningsinnehåll och kursbeskrivningar. Projektet kommer att underlätta både för dem som anordnar utbildningar att ha ett gemensamt språk, samt för dem som planerar att gå utbildningar. På det sättet kommer det att bli enklare att förstå vad en utbildning kan leda till, samt öka möjligheterna att  jämföra likvärdiga utbildningar.

Med den gemensamma databasen för utbildningar som primärt riktar sig till yrkesverksamma kommer det vara enklare att analysera utbildningsbehov och utbud. Det kommer också bli lättare för utbildningsanordnare att tillgodose de behov som dyker upp på arbetsmarknaden.

Den tredje delen rör individens data som rör utbildningar, diplom och annat av relevans i yrkeslivet såväl som i skolväsendet. Projektet kommer ta fram en prototyp för hur det skulle kunna fungera på nationell nivå för individen.

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Infrastruktur

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordination och projektledning

Projektstart

Varaktighet

2022-12-31

Total budget

9 000 000 SEK

Partner

Arbetsförmedlingen Jobtech

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Olle Nyman

Kontaktperson

Olle Nyman

Teknisk Projektledare

Läs mer om Olle

Kontakta Olle
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Projektledare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.