Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
PhotonHub Europe

PhotonHub Europe - ett Europeiskt resursnätverk inom fotonik

Fotonik finns i allt ifrån kameror och trafikljus till avancerad medicinteknisk utrustning och telekomsystem. Detta projekt är ett pan-europeiskt samarbete där expertis och resurser inom fotonik tillgängliggörs för Europas industri.

Fotonik är ett av Europas identifierade nyckelteknologiområden, ett område som är oumbärligt för utvecklingen av innovationer och lösningar för ett framtida hållbart samhälle.

I projektet PhotonHub Europe samlas 54 av de ledande forskningsinstituten och industri-laboratorierna i Europa med ett gemensamt syfte - att stödja EUs industri med rätt fotonikkompetens och rätt fotonikresurser där det finns behov, till exempel för utbildning, kompetensutveckling, innovationsstöd, prototypframställning och industrialisering. 

RISE har flera starka grupper inom fotonik, bland annat inom fiberoptik, nanoteknik och inom metrologiområdet. Vi deltar som en expertorganisation inom projektet. Tillsammans med svenska branschorganisationen PhotonicSweden utgör RISE den svenska noden. 

Finansiering av utvecklingsprojekt inom fotonik

Projektet har öronmärkt 7.4 miljoner Euro till att genomföra tekniska innovationsprojekt tillsammans med företag som har behov av lösningar inom fotonik. Experter, laboratorieresurser, prototyplinjer och testanläggningar över hela Europa är tillgängliga för projekten.

Läs mer om finansieringsstödet för utvecklingsprojekt och vilka kriterier som gäller i vårt informationsblad om PhotonHub Europe.

Kurser i fiberoptik och nanofotonik

Inom PhotonHub Europe erbjuder RISE tre kurser inom fotonik och fiberoptik:

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under anslag 101016665. Projektet drivs inom programmet 'Industrial leadership'. 

 

Informationsblad om PhotonHub Europe

Sammanfattning

Projektnamn

PhotonHub Europe

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Expertis och fotonikresurser

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

19 M Euro

Partner

PhotonicSweden, Totalt 54 partners, se projektets hemsida för hela listan

Finansiärer

EU Horisont 2020 (H2020)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Åsa Claesson

Kontaktperson

Åsa Claesson

+46 70 221 16 46

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Teresita Qvarnström

Kontaktperson

Teresita Qvarnström

Affärsutvecklare

+46 10 228 41 36

Läs mer om Teresita

Kontakta Teresita
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Kurs

Kurs: Fiberoptiska sensorer och optisk specialfiber för industriell mätteknik

Nyfiken på vad fiberoptik kan göra i industriella tillämpningar? Välkommen till en dag där vi demonstrerar hur fiberoptiska sensorer och optisk specialfiber öppnar nya möjligheter att mäta i industriella miljöer.
Kurs

Introduktionskurs: Nanofotonik - teknologier och tillämpningar inom Energi och Miljö

Vill du få en överblick över Fotonik och hur fotoniken gör skillnad i industri och samhälle? I denna korta kurs beskrivs nano-fotonikens tekniker med fokus på tillämpningar inom energi och miljö. Kursen beskriver också hur du inom…
Kurs

Webinar/intro-kurs: Fiberoptiska sensorer för industri och tillverkning

Vill du få en överblick över Fotonik och hur fotoniken gör skillnad i industri och samhälle? I denna korta kurs beskrivs fiberoptik med fokus på tillämpningar inom industri och tillverkning. Kursen beskriver också hur du inom proj…
Expertis

Fotonik

Det 21a århundrandet tillhör Fotoniken. Precis som elektroniken revolutionerade 1900-talets teknologi så öppnar fotoniken fantastiska nya möjligheter.
Expertis

Fiberoptik

Vill du mäta temperatur på hundratals positioner i en krävande miljö? Behöver du få in intelligens i system där du inte kan använda elektricitet? Vill du utveckla nya lösningar för minimalinvasiv kirurgi? Då kan fiberoptik vara lö…
Expertis

Optisk specialfiber

Optisk specialfiber är som telekom-fiber, fast bättre. De är anpassade för allt från kommunikation i industriell miljö till tillämpningar inom laserkirurgi, högeffektslasrar, medicinteknik, sensorer och rymdindustri.
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…