Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Illustration, second hand kläder

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

Textilindustrin står inför stora utmaningar för att minska sin klimatpåverkan. Denna förstudie adresserar hur digitalisering kan bidra till att öka mängden kläder som återbrukas, och samtidigt ge sociala vinster genom frivilligorganisationers verksamheter.

Förstudien utreder förutsättningarna för en effektivare e-handel, med syfte att öka fler produkters livslängd genom försäljning av återbrukade varor.

Projektet tar sin utgångspunkt i återbruksorganisationers behov, befintliga affärsmodeller och digitala verktygslådor. Med detta som bakgrund utreds möjligheterna för en hållbar, digital, utveckling för frivilligorganisationerna. I dagsläget är de begränsade i sitt utvecklingsarbete och förlitar sig många gånger på frivilliga arbetsinsatser, men med detta projekt är ambitionen att skapa möjligheter för dem att tillsammans gå framåt, med digitaliseringen som hävstång, och möjliggöra för att fler återbrukade varor når slutkonsumenterna.

Förstudien leda av RISE, övriga nyckelaktörer som deltar i arbetet är Lunds universitet, Myrorna, Björkåfrihet, Stadsmissionen (Stockholm/Göteborg), Erikshjälpen, RödaKorset.

Slutrapport PayItForward

Sammanfattning

Projektnamn

PayItForward

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

800 000 kr

Partner

Myrorna, Göteborgs Stadsmission, Björkåfrihet, Erikshjälpen, ReLog LTH, Stockholms Stadsmission, Röda Korset

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Emma Enebog

Kontaktperson

Emma Enebog

Projketledare

+46 10 228 48 98

Läs mer om Emma

Kontakta Emma
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mattias Esbjörnsson

Kontaktperson

Mattias Esbjörnsson

Projektledare

+46 10 228 42 72

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.