Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Papper

paperChain

Projektet PaperChain kommer använda en industriell symbiosmodell centrerad i användningen av olika avfallsströmmar som genereras av den europeiska massa- och pappersindustrin, som en värdefull råvara för tre industrisektorer: byggsektorn, gruvsektorn och den kemiska industrin.

Olika avfallsströmmar produceras som ett resultat av massa- och pappersindustrins tillverkningsprocesser för att producera papper, kartong och andra cellulosabaserade produkter.

PaperChain arbetar med valoriseringen av massa- och pappersindustrins avfallsströmmar. Projektet fokuserar på de avfallsströmmar som huvudsakligen arbetat med deponering, såsom kausticerande rester, och de som produceras i stora mängder, såsom slam eller aska. Endast pann- och ugnaska har kasserats på grund av den låga tekniska prestandan för byggapplikationer och deras potential för gödningsmedel. Detta till förmån för returpappersaska som är mycket mer lovande för byggsektorn.

Projektet kommer att demonstrera valoriseringen av massa- och pappersindustrins avfallsströmmar på tre olika sätt: utan modifieringar, minimal bearbetning och under eventuella behandlingar

Projektmål:

- Att utforma en baslinje för de cirkulära ekonomimodellerna kring pappers- och massaindustrin och utvalda sektorer.

- Att validera hållbarheten i de cirkulära ekonomimodellerna.

- Att implementera valoriseringsprocesser i industriell skala.

- Att genomföra certifieringsprocesser, utbildning och riktlinjer för de återvunna lösningarna.

- Att demonstrera de cirkulära modellerna i verklig skala i fyra EU-länder.

- Att utveckla marknadsstrategier, exploateringsvägar och säkerställa replikering.

RISE del i projektet

RISE del i projektet kommer utföras av RISE Processum. RISE Processum kommer att delta i två av fem demostrationsdelprojekt.

Fokus ligger på demonstration av värdekedjan från en fiberrestström till Etylklorid med ett fokus på den kemiska konverteringen av etanol till etylklorid som utförs i en kontinuerlig demonstrationsanläggning. Etylkloriden är tänkt att användas som en komponent i den kemiska industrin. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta utveckling av upplösande cellulosa mot en kvalitet som lämpar sig för tillämpningar inom området cellulosaetrar/estrar.

Det andra fokuset handlar om att nyttja grönlutslam från massaindustrin som en funktionell tillsats i tätskikt vid efterbehandling av gruvavfall. RISE Processum leder arbetet med att designa och upprätta en demonstrationsyta hos gruvindustrin. Syftet är att hindra oxidation av gruvavfall och i förlängningen utsläpp av oönskade miljögifter

Sammanfattning

Projektnamn

paperChain

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2021-08-31

Partner

AkzoNobel, Boliden, Domsjö Fabriker, Dušan Holešek s.p, Gaiker , Greenize , LGI, LTU, Megavia , The Navigator Company, RISE Processum, Sekab, SPRAL, Tecnalia, UAVR, UPC, ZAG, VIPAP

Finansiärer

EU - Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Gunnar Westin

Kontaktperson

Gunnar Westin

Gruppchef

+46 10 516 67 57

Läs mer om Gunnar

Kontakta Gunnar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Gustafsson

Kontaktperson

Tomas Gustafsson

Senior Forskare

+46 10 516 67 67

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.