Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Highland cow at Bjelkesta gård - to be lost and to be found

Örnkoll på boskap med drönare och AI

Ett helt automatiserat lantbruk kan vara en av lösningarna på hungersnöden i världen. Automatiserad tillsyn av boskap vilket minskar driftkostnader och ökar gårdens produktivitet. Forskningsprojektet genomförs i skarp miljö där automatiserad boskapsövervakning testas med stöd av drönare och Artificiell Intelligens (AI).

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) bedömer att kostnader för boskap som förloras på grund av rovdjursattacker i Sverige uppgår till några miljoner svenska kronor per år. Betydligt dyrare är uppfödares dagliga tillsyn av boskap - bland annat för att hitta skrämda och sjuka djur som gått vilse. Kostnaderna uppskattas upp till 50 MSEK/år enbart för kor. Liknande siffror gäller för får och hästar.

Övervakning av boskap krävs också av EU:s och nationell lagstiftning, som bland annat kräver att jordbrukare ska ha uppsikt över var boskap betar gräs och andra näringsämnen (se www.jordbruksverket.se).

Detta projekt är en så kallad genomförbarhetsstudie och ett test av förmågan hos befintliga drönare- och AI-lösningar som kan tillämpas inom jordbrukssektorn. Vi kommer särskilt att undersöka möjligheten att skilja på enskilda djur med denna metod. Projektet kommer att besvara med vilket exakthet kombinationen drönare och AI-system kan utföra denna uppgift.

Testerna utgör en grund för ett framtida, fullt automatiserat system för boskapsuppfödning.

Bakgrund och resultat från genomförbarhetsstudien om att använda drönare och AI för att hålla koll på djur som betar utomhus. Bakgrunden motiverar användningen av drönare jämfört med andra lösningar och beskriver projektets mål. Resultaten indikerar bra resultat med en uppnådd recall på 89%. Användningen och resultaten med infraröda bilder och RGB-bilder illustreras och diskuteras. Ytterligare forskningsanvisningar beskrivs. (Videon är på engelska)

Sammanfattning

Projektnamn

Örnkoll på boskap med drönare och AI

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator och AI ansvarig

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

500 kSEK

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mikhail Popov

Kontaktperson

Mikhail Popov

Senior Forskare

+46 10 228 41 33

Läs mer om Mikhail

Kontakta Mikhail
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.