Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ORM - Det offentligas roll i mobilitets-SoS

Forskning om hur offentliga aktörer (myndigheter, kommuner, regioner) genom sina policyer och regelverk påverkar framtidens mobilitets-system av system.

ORM är en utökning av projektet Mönster för arkitektur och affärsmodeller för urban mobilitet-system av system (MAUS), som kompletterar Maus genom att studera innovations-aspekterna Policy och regelverk i mer detalj. Målet är att undersöka offentliga myndigheters roll i framtidens mobilitets-system av system och hur detta bidrar till systeminnovation. 

Projektet studerar befintliga policyer och regelverk för mobilitet och undersöker hur dessa påverkar system av system-lösningar för framtidens mobilitet.

Sammanfattning

Projektnamn

ORM

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-2022

Total budget

524 000

Partner

Volvo Cars, AFRY, Trollhättans stad

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Pontus Svenson

Kontaktperson

Pontus Svenson

Senior Forskare

+46 76 106 07 72

Läs mer om Pontus

Kontakta Pontus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.