Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ORM - Det offentligas roll i mobilitets-SoS

Forskning om hur offentliga aktörer (myndigheter, kommuner, regioner) genom sina policyer och regelverk påverkar framtidens mobilitets-system av system.

ORM är en utökning av projektet Mönster för arkitektur och affärsmodeller för urban mobilitet-system av system (MAUS), som kompletterar Maus genom att studera innovations-aspekterna Policy och regelverk i mer detalj. Målet är att undersöka offentliga myndigheters roll i framtidens mobilitets-system av system och hur detta bidrar till systeminnovation. 

Projektet studerar befintliga policyer och regelverk för mobilitet och undersöker hur dessa påverkar system av system-lösningar för framtidens mobilitet.

Sammanfattning

Projektnamn

ORM

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-2022

Total budget

524 000

Partner

Volvo Cars, AFRY, Trollhättans stad

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Pontus Svenson

Kontaktperson

Pontus Svenson

Senior Forskare

+46 76 106 07 72

Läs mer om Pontus

Kontakta Pontus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.