Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bark

OptiBark

En av de största fördelarna med skogen är att den är oändligt förnyelsebar och den står även för en av jordens största tillgångar av biobaserade råmaterial. Projektet OptiBark ska ta tillvara på salix och industribark för att på så sätt skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på biobaserade material och kemikalier.

Optibark vill använda underutnyttjade restströmmar från massaindustrin, i detta fall industribark, för att framställa olika typer av mellanprodukter. Totalt i Sverige och Finland uppgår denna biomassa till 13 miljoner m3 per år. Mellanprodukterna kan sedan användas som råvaror för olika typer av slutanvändningstillämpningar. De råvaror som projektet fokuserar på är industribark från barr- och lövträd samt salix.

Salix kan odlas i mark som inte är lämplig för vare sig jord- eller skogsbruk. Salix har därför identifierats som en potentiell framtida biomassa. Salix är även en källa för starka fibrer och aktiva föreningar av olika typer. Projektet avser även att utveckla en processteknologi för varje råmaterial. Syftet med processteknologin är att identifiera applikationer med högt värde för alla olika biomassfraktioner.

Optibark är ett samarbetsprojekt mellan svenska och finska parter bestående av såväl universitet, institut, stora industrier, samt små och medelstora företag längs hela värdekedjan som kan dra nytta av och komplettera varandras kompetenser/expertis samt optimerar labb- och pilotutnyttjande i framtagande av nya biobaserade lösningar. Målet med projektet är att hitta en effektiv och cirkulär råvaruanvändning genom att förbättra och optimera processer som redan har validerats på laboratorieskala.

Sammanfattning

Projektnamn

OptiBark

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2022-05-30

Total budget

4 895 740 Kr

Partner

Stora Enso, KTH , LUKE, SLU, VTT, Akzo Nobel, Kemira, Kiilto Clean, Orkla Care, Millidyne, Carbons Finland, Fiber-X Finland, Separation Research, Innomost Oy, Chempartner, pSk earth adaption

Finansiärer

Vinnova, Business Finland

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anneli Sundman

Kontaktperson

Anneli Sundman

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.