Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Computer vision annotation tool
Foto: Daniel Larsson

Öppen bilddatabas för växtodling

Genom att skapa en öppen stor bilddatabas vill man via maskininlärning och datorseende hitta var en viss gröda växer på en åker samt dess hälsa och status. Målet är en bilddatabas på olika namngivna grödor, både nyttogrödor och ogräs som skall kunna användas som beslutsstöd i jordbruket.

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en öppen stor bilddatabas vilken genom maskininlärning och datorseende kan hitta var en viss gröda växer på en åker samt dess hälsa och status. Målet är en bilddatabas på olika namngivna grödor, både nyttogrödor och ogräs. Detta kan sedan användas som grund för beslutsstödsystem som hjälper jordbrukaren fatta beslut om när det är dags att bekämpa ogräs. Informationen skulle i framtiden kunna användas för direkt styrning av insatser, eller för att avgöra andel av olika gräs- och klöversorter det finns i en vall, vilket då kan ge indikationer på hur man bör gödsla för att behålla klövern.

Förväntade effekter och resultat

Data som samlas in ska publiceras för fri användning. På detta sätt vill RISE stärka grundforskningen. Genom automatisk igenkänning av grödor relevanta för svenska förhållanden, och dess sjukdomar, skapas nya möjligheter för start-ups att utveckla innovationer inom området utan att belastas av datainsamlingskostnaden. Preliminära analyser kommer att ge indikationer på framtida tillämpningar. Dessa kan tjäna som en första input till miljövårdande myndigheter om vad som är möjligt med ny teknik, och därmed vara underlag för framtida lagstiftning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda testbädd Digitaliserat jordbruk som drivs av RISE i Uppsala för att både utveckla insamlingsmetodik och system samt för att kontinuerligt samla in bilder under alla tillväxtfaser från sådd till skörd med hjälp av flygande och markbundna kamerasystem. Användningen av två olika bärare av insamlingssystem motiveras med att olika vyer på växten kan behövas i olika framtida tillämpningar och det är idag inte känt vilken som kommer att vara framgångsrik men vi vill ge möjligheten till att båda utreds. Under projektets andra år kommer även Testbädd UAV (unmanned aerial vehicle) utnyttjas.

Sammanfattning

Projektnamn

Öppen bilddatabas för växtodling

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

33 månader

Total budget

SEK 7 788 400

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Daniel Larsson

Forskningsingenjör

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anderson Tavares

Kontaktperson

Anderson Tavares

Forskare

Läs mer om Anderson

Kontakta Anderson

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.