Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
sugga med smågrisar från Danmark
Foto: Therese K Mukendi

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Vallodling har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur tillskott av ensilage i fodret till grisar fungerar. Behöver ensilaget förbehandlas? Växer grisen som äter ensilage? Mår grisen bra av ensilage? Är utfodring av ensilage lönsamt för jordbrukaren?

I projektet vill vi utvärdera om gräs/klöverensilage kan vara en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Det finns en begränsad tillgång till högvärdiga ekologiska proteinfodermedel så man behöver hitta och utvärdera alternativa foderkällor till ekologiska grisar. Vallfoder ger också grisarna ökad möjlighet att utföra naturliga beteenden och det finns studier som visar att tarmens mikrober är involverade i utvecklingen av både nervsystem och hjärna. Ett fiberrikt foder skulle kunna minska såväl stress som ohälsa bland grisarna. Vi vill också undersöka hur odling av vall på grisgården och utfodring av ensilage till gris påverkar risken för kväveförluster till miljön och jordbrukarens lönsamhet.

Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris

Friman et al 2023_0.pdf (pdf, 1.85 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Vallfoder till gris

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2024

Total budget

11.9 MSEK

Finansiärer

Formas

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

+46 10 516 69 61

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kristina Mjöfors

Forskare

+46 10 516 69 04

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.