Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler
Foto: Pexels

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att cyklarna används i mycket liten utsträckning i befintliga elcykelpooler.

Utmaning idag

Företaget Cykelpoolen Sverige AB (Cykelpoolen) erbjuder el- och lastcykelpooler. Bolaget medverkar i det här projektet med anledning av att fastighetsaktörerna som beställt och betalar för poolerna inte har kunskap eller intresse av att de boende i fastigheterna använder tillgängliga elcyklar. Detta medför att slutanvändarna användar elcyklarna i befintliga pooler i mindre utsträckning än förväntat. Således kan inte Cykelpoolen säkerställa en hållbar affärsmodell enbart baserat på användarintäkter. För att möjliggöra det skifte som kommunerna eftersträvar behövs därför nya lösningar som bidrar till att öka elcykelpoolernas konkurrenskraft gentemot privatbilism.

Användarcentrerad designprocess

För att göra elcykelpooler till en mer attraktiv mobilitetslösning för registrerade slutanvändare  vill Cykelpoolen tillsammans med RISE utforska hur en beteendeförändring kan gå till. För att skapa en positiv beteendeförändring kommer projektet att kombinera Design thinking, Nudging och Gamification. I projektet vill man identifiera hinder kring varför så få personer använder cyklarna idag. Vad är det som triggar och motiverar användarna? Insikter kring beteende kommer skapa förståelse för vad som påverkar deras val. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur cyklarna används samt användarnas syn på konkurrerande mobilitetslösningar kan en bättre upplevelse med största möjliga nytta skapas.

Ökad användning genom gamification

Målet är att utveckla tre prototyplösningar som kommer innehålla nudging eller gamification för att öka användandet av el- och lastcyklarna i tre utvalda cykelpooler, från att testet går live till avslutat test. Lösningarna integreras i Cykelpoolens befintliga slutanvändarapp och testas av befintliga slutanvändare.

Sammanfattning

Projektnamn

Ökad användning av elcykelpooler

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, designer, UX, gamification, nudging

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Cykelpoolen

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Hanna Nordenö

Kontaktperson

Hanna Nordenö

Designer

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.