Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbar textil

Nya innovativa processer för hållbara cellulosabaserade material

NeoCel utvecklade en hållbar textilfiber baserad på trä. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali.

Sammanfattning

Projektnamn

NeoCel

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, Projektledare WP1 Råvaruprocesser, Projektledare WP4 Efterbehandling & textilprodukter, Projektledare WP5 Systemintegrering, Projektledare WP6 Disseminering och exploatering, Projektledare WP7 Management

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

€ 3 662 717

Partner

VTT, Ing. A. Maurer, Katty Fashion, Andritz, Nouryon (tidigare AkzoNobel), Domsjö Fabriker, AB Enzymes, Roal, LIST Technology, Re:Newcell, FOV Fabrics, Söktas

Finansiärer

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion