Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Modifierad dragare med mothåll framtagen i projektet NollVibrationsskador

Noll Vibrationsskador - Uppskalning för ett hållbart arbetsliv

Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!
Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige idag. Projektets vision är ”Noll vibrationsskador”. Denna ska nås genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner.

Samhällsaktörer i Sverige har samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Vibrationsskador innebär stort personligt lidande och avsevärda kostnader för samhället och företagen då drabbade måste omplaceras eller sjukskrivas.

Projektet baseras på det arbete och resultat som nåtts inom UDI-projekten Noll Vibrationsskador steg 1-3 under perioden 2014 - 2020, se nedan under Relaterat. Syftet är att vidareutveckla lösningarna och resultaten från de tidigare projektet för att driva arbetet vidare mot visionen ”Noll vibrationsskador”. I projektet kommer vi att arbeta vidare med att gå från prototyptillverkning av maskiner till affärsverksamhet hos kommersiella aktörer, vilket krävs för att dessa ska bli tillgängliga för slutanvändarna.

Målet är att skala upp till systemlösningar för vibrationsreduktion för maskingrupper samt skapa förutsättningar för affärsverksamhet så att lågvibrerande maskiner når marknaden.

Arbetet kommer att bedrivas i verkliga industriella miljöer hos deltagande parter som representerar fordon-, bygg-, sten- och dentalsektorn. Såväl maskinanvändare som maskinuthyrare och maskintillverkare är med i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

NollVib Uppskalning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare och forskningsutövare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

21 700 000 kr

Partner

Alfa Laval AB, Atlas Copco Industrial Technique, Benders Sverige AB, Betonghåltagning i Göteborg AB, Bilia Personbilar AB, Göteborgs universitet, Höganäs Sweden AB, Lunds universitet, Malmö universitet, Naturstenskompaniet Sverige AB, NCC Sverige AB, Skanska Sverige AB, Swedish Rental Service AB, Swepac AB, TM Verkstad AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hans Lindell

Kontaktperson

Hans Lindell

Forskare

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carolina Pettersson

Kontaktperson

Carolina Pettersson

Forskare

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.