Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vågmätning

NextWave

Vågenergi har en stor potential för att vara en betydande källa till förnybar energi. Kostnaden för energi är dock fortfarande stor jämfört med t.ex. offshore vind. Genom att styra rörelsen hos vågenergiomvandlaren (WEC) kan kraftproduktionen ökas avsevärt. För att veta inkommande vågorna utvecklar och testar detta projekt en vågradar prototyp.

Kristineberg
Foto: Johannes Hüffmeier

Projektet

Vågenergi har en stor potential för att vara en betydande källa till förnybar energi. Kostnaden för energi är dock fortfarande stor jämfört med t.ex. offshore vind. Genom att styra rörelsen hos vågenergiomvandlaren (WEC) kan kraftproduktionen ökas betydligt (mer än 100%). Emellertid kräver avancerade kontrollstrategier att framtida information om individuella inkommande vågor är effektiv och används därför inte i praktiska tillämpningar. Denna förstudie syftar till att undersöka användningen av överkomlig och effektiv radarteknik (som används inom bilindustrin) för att ge framtida våginformation. Genom att kombinera

• Vågradar
• Rörelsemätning av WEC:en, och
• En maskininlärningsalgoritm

kan de krafter som verkar på WEC prognostiseras i realtid, vilket underlättar användningen av kontrollstrategier. Projektmedlemmarna omfattar hela värdekedjan: en radarleverantör (Rosemount), en radarspecialist (SafeRadar), RISE och två vågteknologiska utvecklare, Corpower och Oceanharvesting. Projektet samfinansieras av Energimyndigheten (SWEA).

Sammanfattning

Projektnamn

NextWave

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projekt management /coordinator/participant

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

3.2 MSEK

Partner

Corpower Ocean, Ocean Harvesting Technologies, Saferadar Research, Rosemount Tank Radar/ Emerson

Finansiärer

Swedish Energy Agency - Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla