Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Batteridriven autonom jordbruksmaskin Drever 120 - designad och byggd av Traktorarvid AB med hjälp av RISE, Regal och Hydraspecma.

Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner - fortsättningsprojekt

I det föregående projektet tog vi fram och demonstrerade ett modulärt batteribytessystem för eldrivna arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk. I detta projekt vill vi bygga vidare på resultaten för att ta ekosystemet runt batteribytessystemet steg för steg mot marknaden.

Malwa elcombi ombyggd i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner

För elektrifiering av arbetsmaskiner är den stora frågan hur maskinerna ska få tillgång till elenergi. Övrig teknik finns och kan tillämpas i maskinerna. I det föregående projektet tog vi fram och demonstrerade ett modulärt batteribytessystem som möjliggörare för eldrivna arbetsmaskiner i olika branscher. I detta projekt vill vi bygga vidare på resultaten från det föregående projektet och bygga vidare på de delar som vi bedömer är nästa steg för att ta ekosystemet runt batteribytessystemet steg för steg mot marknaden.  

Det långsiktiga målet är att komma till ett modulärt batteribytessystem som möjliggör att även branscher som jordbruk och skogsbruk kan elektrifieras, i syfte att drastiskt minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan. 

Projektet stärker den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft genom att utveckla, tillämpa och demonstrera ny energieffektiv och fossilfri nyckelteknik för eldrivna arbetsmaskiner. I projektet ingår att: 

  • utvärdera de framtagna maskinerna i verklig användning
  • samla intressenter och ta fram roadmap för att ta batteribytessystemet till marknad
  • energieffektivisering skogsmaskin
  • ta fram och utvärdera liten energieffektiv jordbruksmaskin
  • undersökning mobil återladdning av batteripack med vätgas och bränslecell
  • slutdemonstration och kommunikation

Huvudsökande för ansökan är RISE och medsökande projektparter är en blandad projektkonstellation med storbolag, SME, startup, forskningsinstitut, OEMer, underleverantörer: Malwa Forest AB, Energifabriken AB, Hydraspecma AB, Hydraspecma Components AB, Traktorarvid AB och Regal Components AB.   

Automatisk batteribytesstation designad och byggd i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner
Batteripack designat i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner.
Batteridriven autonom jordbruksmaskin Drever 120 - designad och byggd av Traktorarvid AB med hjälp av RISE, Regal och Hydraspecma.
FFI

Sammanfattning

Projektnamn

Batteribytessystem maskiner - fortsättn

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

7,2 Mkr

Partner

RISE, Malwa Forest AB, Energifabriken AB, Hydraspecma AB, Hydraspecma Components AB, Traktorarvid AB och Regal Components AB

Finansiärer

FFI genom Energimyndigheten och parterna

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna