Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Elsparkcyklar i Stockholm
Foto: Jenny Lundahl

Mikromobilitets databehov och informationsdelning

Den fysiska och digitala infrastrukturen är en avgörande faktor som påverkar förutsättningar för användning av mikromobilitet. Tillgången till data och information däremot påverkar möjligheter att utforma lämpliga digitala och fysiska infrastruktur.  

Projektet MIDIS syftar till en ökad användning av mindre fordon som har mindre miljöpåverkan och tar upp plats i våra städer. Projektet siktar på att öka möjligheten och samarbetsviljan mellan städerna och mikromobilitetsintressenter genom att identifiera och tillgängliggöra datadelning kanaler, identifiera barriärer till användning av mikromobilitet och faktorer som är värdeskapande för invånaren. Resultatet av projektet kommer att ge goda insikter och kunskapen kring databehov för hantering av elsparkcykel. 

Projektet bygger på tre forskningsarbetspaket som undersöker databehov hos kommuner, operatörer och användare. Det första arbetspaket kartlägger databehov hos intressenterna för att öka säkrare och hållbar användning av mikromobilitet. Det andra arbetspaket tar reda på användarnas behov av data och informationsflöden genom experiment i Trollhättan stad. Det tredje arbetspaket undersöker policy och regelverk som kan underlätta datadelning och främja säkrare användning av mikromobilitet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

MIDIS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1 248 000 kr

Partner

Trollhättans stad, Stockholms stad, Voi, Tier, NIVEL

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Anne Faxér

Kontaktperson

Anne Faxér

Projektledare

+46 10 228 40 01

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.