Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Metabuildings Labs

Metabuilding Labs

RISE deltar i det EU-finansierade projekt Metabuildning Labs vars syfte är att skapa ett nätverk av provningsanläggningar och innovationstjänster för att underlätta utvecklingen av ny teknik och nya produkter inom klimatskal.

RISE deltar i det EU-finansierade projekt Metabuildning Labs vars syfte är att skapa ett nätverk av provningsanläggningar och innovationstjänster för att underlätta utvecklingen av ny teknik och nya produkter inom klimatskal.

METABUILDING LABS huvudmål är att förenkla innovationsprocessen för små och medelstora företag (SMF) i den europeiska byggsektorn samt få ut bättre produkter på marknaden.  konkurrenskraft och öka marknadseffekten för små och medelstora företag (SMF) i den europeiska byggsektorn.

Plattformen metabuilding.com kommer att fungera som en ’singel entry point’ , vilket ger tillgång till en kraftfull tjänstekatalog för innovationsstöd, inklusive ett brett nätverk av provningsanläggningar som gör det möjligt för intressenter att utveckla och testa innovativa system och lösningar för nästa generations byggnader.

METABUILDING LABS vänder sig främst till små och medelstora företag (SMF) vilka också finns representerade i projektkonsortiet. Via plattformen får SMF tillgång till Open Innovation Testbeds (OITB). Genom att testköra sina innovationer hjälps små och medelstora företag till att skräddarsy provning och tillhörande tjänster efter sina specifika behov, vilket främjar ett system för innovationsstöd med högt värde.

Tillgången till OITB underlättar för de små och medelstora företagens innovation och gör det möjligt för dem att bli mer konkurrenskraftiga gentemot de stora aktörerna inom industrin.

Inom projektet kommer minst nio Building Envelope Testbeds (O3BET) att designas och byggas över hela Europa. O3BET är en fältprovningsbyggnad där innovativa och standardiserade fullskaliga byggnadssystem kommer att kunna provas och undersökas under verkliga förhållanden.

METABUILDING LABS I SIFFROR:

  • 5 årigt projekt, 2021-01-01 till 2026-01-01
  • Hundratals provningsläggningar och testbäddar
  • 40 samarbetspartners
  • Budget 16 344 557 EURO varav RISE 644 375 EURO
  • 13 länder

METABUILDING LABS nätverk av provningsläggningar kommer att sträcka sig över följande länder: 

BELGIEN, FRANKRIKE, IRLAND, ITALIEN, LUXEMBURG, POLEN, SPANIEN, SVERIGE, TURKIET, TYSKLAND, UNGERN, ÖSTERRIKE och STORBRITANNIEN

METABUILDING LABS MÅL

  • Bygga ett nätverk för att främja innovationer hos små och medelstora företag inom byggsektorn.
  • Stimulera investeringar i innovativ teknik för klimatskal genom att tillhandahålla testbäddar för provning av material- och systemprestanda. 
  • Bidra till att förbättra den tekniska och miljömässiga kvaliteten på byggprodukter genom att tillhandahålla information om provningsanläggningar och innovationsstöd till teknikutvecklare.
  • Förenkla innovationsprocessen för små och medelstora företag genom att ge tillgång till prototyp-, provnings- och certifieringstjänster.
  • Undersöka användaracceptans och miljökrav på produkter och samutvecklade lösningar i Living Labs.

RISE ansvar i projektet är att arbeta med kvalitetssäkring mellan medverkande OITB och uppbyggnad av en O3BET, dvs en fältprovningsbyggnad där innovativa och standardiserade fullskaliga byggnadssystem kommer att kunna provas och undersökas under för Sverige verkliga förhållanden.

RISE har också ansvar för insamling av data för den tjänsteportfölj som skall utvecklas inom projektet. Denna tjänsteportfölj kommer att innehålla standardiserade och innovativa tjänster som de medverkande samarbetspartnerna tillhandahåller. Ur denna tjänsteportfölj kan små och medelstora företag (SMF) från den europeiska byggsektorn välja lämpliga tjänster för sin verifiering av produkter och konstruktioner.                                    

Projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 953193

Sammanfattning

Projektnamn

Metabuilding Labs

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Ledare för arbetspaket

Projektstart

Varaktighet

5 år

Finansiärer

Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktperson

Eva-Lotta Kurkinen

Senior forskare

Läs mer om Eva-Lotta

Kontakta Eva-Lotta
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ulf Antonsson

Kontaktperson

Ulf Antonsson

Senior projektledare

+46 10 516 53 19

Läs mer om Ulf

Kontakta Ulf
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.