Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Mer digitaliserade landsbygdsföretag. Vägen dit…

Den digitala utvecklingen går snabbt och den som förmår dra nytta av fördelarna har mycket att vinna. Nästan oavsett bransch eller arbetsuppgift behövs färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster. De företag som har svårast att hinna med i utvecklingen är mikro- och småföretag.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka den digitala mognaden, hos svenska mikro- och småföretag på landsbygden, som kan bidra till en ökad produktion med god ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Målet med projektet är att öka samverkan hos företagsfrämjande aktörer för att bättre förstå hur de kan hjälpa mikro- och småföretag på landsbygden att bemöta de behov och utmaningar de har med att ta till sig digitaliseringens möjligheter. För att nå målet är projektet indelat i olika delmål:

  • Ökad kunskap hos företagsfrämjande aktörer om tillgängliga och potentiella resurser i ÖMS och Skåne för att stötta utvecklingen av digital mognad hos mikro- och småföretag inom jordbruk och livsmedel.
  • Stärkt kompetens hos företagsfrämjare om möjligheterna med en EDIH specialiserad mot jordbruk och livsmedel.
  • Ökad kunskap hos företagsfrämjande aktörer om vilka nya resurser för att främja ökad digitalisering som behöver skapas.
  • Ökad kunskap hos företagsfrämjande aktörer inom jordbruk och livsmedel om digitala verktyg i andra branscher och hur dessa kan anpassas till branschen.

Projektet vänder sig direkt till den primära målgruppen företagsfrämjare för den gröna sektorn och indirekt till den sekundära målgruppen lantbrukare, landsbygdsföretagare och andra aktörer på landsbygden som behöver digital transformation för att öka sin konkurrenskraft och hållbarhet.

Information till press

Sammanfattning

Projektnamn

Mer digitaliserade landsbygdsföreteag

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2024-06-30

Partner

Krinova, Linköpings universitet

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet 2014–2020, finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

+46 10 516 69 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Louise Gårdenborg

Kontaktperson

Louise Gårdenborg

Projektledare

+46 73 093 44 16

Läs mer om Louise

Kontakta Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.