Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Värmekamera virke kanaltork
Foto: Gerhard Scheepers

Mätning av virkesfuktkvot i en kanaltork

I projektet installerades en värmekamera på en FB-kanaltork för att göra fuktkvotsmätningar på virket som passerar. Projektet är finansierat av Kampradsstiftelsen över en 3 års period. Deltagarna är J G Anderssons Söner AB, RISE, Linnéuniversitetet, Termisk Systemteknik AB och IKEA.

Värmekamera virkesfuktkvot trend kanaltork Thermal camera lumber timber moisture content continuous kiln
Gerhard Scheepers
En dygnsvis fuktkvotsdiagram som visar att virket i torken var torrt i slutet av augusti efter sommaruppehållet, men att virkets fuktkvot och fuktkvotsspridning ökade i början av september.

Utmaningen

Virke övertorkas ofta eftersom online mättekniker för användning i virkestorkar sällan används i Sverige. Sådana mättekniker måste monteras och demonteras före och efter varje torksats, vilket anses vara för tidskrävande. Utöver det, måste en mätteknik som kan funka i en kontinuerlig matad tork också vara beröringsfri. Följaktligen behövs en mätteknik som kan utföra mätningar på distans, utan att beröra virket, och som inte behövs hanteras av personalen.

Projektet

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan virkestemperaturen och virkesfuktkvot. Torknings- och yttemperaturdata på gran har tagits fram i ett tidigare projekt i laboratoriet, och en modell baserat på det data används i det här projektet för att prediktera fuktkvoten i en industriell tork hos JG Anderssons Söner AB. Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en fungerande mätuppställning och mjukvara för att komma fram till en fungerande mätteknik för användningen av sågverk.

En värmekamera monterades i mitten av en två zons kanaltork på vinden och via yttemperaturmätningar på virket och referensytor predikteras medelfuktkvoten och fuktkvotsspridningen på varje virkespaket och stapel som passerar värmekameran. Det data sammanställs och presenteras kontinuerlig för torkskötaren, som kan reagera på det genom att anpassa torkningsprocessen.

Sammanfattning

Projektnamn

Fuktkvotsmätning med värmekameror

Status

Pågående

Region

Region Kronoberg

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

J G Anderssons Söner AB, Termisk Systemteknik AB, IKEA

Finansiärer

Familjen Kamprads stiftelse, Familjen Kamprads stiftelse

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Gerhard Scheepers

Forskare

Läs mer om Gerhard

Kontakta Gerhard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Andreas Briggert

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.