Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Industriområde

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala energisystem i svenska industriområden och Viared industriområde kommer att användas som fallstudie.

Förekomsten av industriområden i Sverige bidrar till arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, innovation m.m. och har en viktig roll i dagens och framtidens samhälle. Elkapacitetsbrist utgör redan idag ett hinder för tillväxt och möjliga investeringar i denna typ av områden. Framtidens elektrifiering av fordon/tunga fordon kommer ytterligare att öka behovet av el då tunga fordon och logistikcenter är vanligt förekommande i industriområden. Att bilda energigemenskaper och/eller skapa lösningar med lokala multi-energi-system kan vara en möjlig väg framåt. Trots det stora antal industriområden i Sverige är konceptet inom dessa områden outforskat.

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala multi-energikoncept i svenska industriområden. Ett typiskt industriområde i utkanten av Borås (Viared) kommer att användas som fallstudie. Olika aspekter kommer att beaktas så som teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

Projektet bygger vidare på en förstudie "solel och elnät i Viared industriområde" men har en bredare ansats och inte enbart avgränsad till el och elnät. Vi undersöker om vi kan uppnå energipositiva stadsdelar (PED). 

Reference Group: Borås elnät, Borås Energi och Miljö, Logicenters, Hydria Fastigheter, Viared Företagsförening and Borås Stad

Sammanfattning

Projektnamn

LESIA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

3 864 369 SEK

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Sara Ghaem Sigarchian

Kontaktperson

Sara Ghaem Sigarchian

+46 10 516 65 80

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.