Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lokala energisystem
Foto: Sara Ghaem

Lokala Energisystem och Energigemenskaper i Svenska Industriområden

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska  industriområden (LESIA) projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala energisystem i svenska industriområden och Viared industriområde kommer att användas som fallstudie.

Förekomsten av industriområden i Sverige bidrar till arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, innovation m.m. och har en viktig roll i dagens och framtidens samhälle. Elkapacitetsbrist utgör redan idag ett hinder för tillväxt och möjliga investeringar i denna typ av områden. Framtidens elektrifiering av fordon/tunga fordon kommer ytterligare att öka behovet av el då tunga fordon och logistikcenter är vanligt förekommande i industriområden. Att bilda energigemenskaper och/eller skapa lösningar med lokala multi-energi-system kan vara en möjlig väg framåt. Trots det stora antal industriområden i Sverige är konceptet inom dessa områden outforskat.
 

Projektets Mål:


LESIA syftar till att djupgående analysera både möjligheter och utmaningar med att implementera energigemenskaper och lokala energisystem i svenska industriområden. Viared, ett typiskt industriområde på utkanten av Borås,  kommer att användas som fallstudie för att utforska olika aspekter såsom teknologi, ekonomi och sociala frågor.
Projektet LESIA siktar på att kartlägga och främja lokala energisystem i industriområden. Målen omfattar:

  • Att identifiera vilka potentiella fördelar och utmaningar som finns med lokala energisystem i dessa miljöer.
  • Att undersöka om och hur dessa system kan bidra till ökad hållbarhet och robusthet.
  • Att sprida kunskap och väcka intresse för lokala energilösningar.
  • Att förstärka samarbetet och dialogen mellan olika aktörer och intressenter.
  • Att utforska processen för att skapa en energigemenskap med ett lokalt energisystem.

Metodiken: 

Metoden för att genomföra LESIA-projektet består av en mångfacetterad strategi som kan beskrivas på följande sätt:

  • Först undersöks icke-tekniska utmaningar och möjligheter, inklusive förståelse för intressenternas dynamik, drivkrafter och hinder samt stödjande verktyg som kan vara finansiella, tekniska eller juridiska. Detta steg omfattar också bedömning av miljömässiga och samhälleliga kostnader och fördelar.
  • Sedan följer en energisystemanalys där det nuvarande energisystemet kartläggs specifikt för fallstudien. Potentiella framtida system för Sveriges industriområden utforskas, med målet att föreslå en lokal energilösning för fallstudien, som analyseras med hjälp av en modell.
  • Slutligen tas skalbarhet och replikering upp, där projektets resultat anpassas till andra industriområden i Sverige genom att skapa en riktlinje som är tillämplig nationellt.

Projektet bygger vidare på en förstudie "solel och elnät i Viared industriområde" men har en bredare ansats och inte enbart avgränsad till el och elnät. Vi undersöker om vi kan uppnå energipositiva stadsdelar (PED). 

För mer information, titta på följande två korta projektpresentationer:

Vi har haft ett Webbinarium i mars 2024: Vad innebär energigemenskaper för Industriområden?

RISE Webbinarium för Viareds företag och fastighetsägare den 26 mars 2024. Energigemenskaper och dess potentiella fördelar introduceras kort samt enkätresultat redovisas. Presentatörer är Malin Unger och Martin Warneryd. Introduktionen kopplas till forskningsprojektet LESIA och GRITH.

Reference Group: Borås elnät, Borås Energi och Miljö, Logicenters, Hydria Fastigheter, Viared Företagsförening and Borås Stad

Sammanfattning

Projektnamn

LESIA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

3 864 369 SEK

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Sara Ghaem Sigarchian

Kontaktperson

Sara Ghaem Sigarchian

+46 10 516 65 80

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.