Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Industriområde

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala energisystem i svenska industriområden och Viared industriområde kommer att användas som fallstudie.

Förekomsten av industriområden i Sverige bidrar till arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, innovation m.m. och har en viktig roll i dagens och framtidens samhälle. Elkapacitetsbrist utgör redan idag ett hinder för tillväxt och möjliga investeringar i denna typ av områden. Framtidens elektrifiering av fordon/tunga fordon kommer ytterligare att öka behovet av el då tunga fordon och logistikcenter är vanligt förekommande i industriområden. Att bilda energigemenskaper och/eller skapa lösningar med lokala multi-energi-system kan vara en möjlig väg framåt. Trots det stora antal industriområden i Sverige är konceptet inom dessa områden outforskat.

Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala multi-energikoncept i svenska industriområden. Ett typiskt industriområde i utkanten av Borås (Viared) kommer att användas som fallstudie. Olika aspekter kommer att beaktas så som teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

Projektet bygger vidare på en förstudie "solel och elnät i Viared industriområde" men har en bredare ansats och inte enbart avgränsad till el och elnät. Vi undersöker om vi kan uppnå energipositiva stadsdelar (PED). 

Reference Group: Borås elnät, Borås Energi och Miljö, Logicenters, Hydria Fastigheter, Viared Företagsförening and Borås Stad

Sammanfattning

Projektnamn

LESIA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

3 864 369 SEK

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna