Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LOFT – Leda och organisera förnyelse och transformation

För att medborgare ska kunna erbjudas väl utformade och hållbara offentliga tjänster i en föränderlig värld, är kommuners förmåga till förnyelse och transformation grundläggande. LOFT är ett partnerskap där kommunledningar tillsammans utvecklar ny kunskap, testar processer och system samt får tillgång till omvärldsanalys och medverkar i forskning.

Med ett ökat behov av kunskap, förnyelse och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står kommuner och regioner inför många utmaningar. I utvecklingen av förmågan att i kommunen leda, styra och bedriva innovations- och transformationsarbete finns kontinuerligt behov av att såväl öka kunskapen som att dra nytta av och lära från vad andra aktörer och länder redan gjort och gör på området.  

I partnerskapet LOFT deltar kommunledningar från olika delar av Sverige för att tillsammans fördjupa sin kunskap inom ledning och styrning av förnyelse och transformation. Kommunledningarna som deltar skapar ett berikande partnerskap och bildar tillsammans ett växande kompetensnätverk som påskyndar och bidrar till utveckling. Partnerskapet drivs av forskare på RISE och Mälardalens Universitet och består av tre huvudsakliga delar: forsknings- och innovationsprojekt, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte och särskilda insatser riktade mot en enskild partner. Genom partnerskapet får kommunledningar tillgång till RISE breda kompetens inom flertalet relevanta områden, som processer, transformation och innovation, teknologier, framtidsanalys, deltagarcentrerad design, interaktion, dataanlays och öppna lösningar som bygger på standarder. 

Med kommunledningspartnerskapet LOFT stärker vi tillsammans offentlig sektors förmåga att leda och organisera förnyelse och transformation.   

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun, säger att; "med kommunledningspartnerskapet LOFT utvecklar vi tillsammans med andra partners vår förmåga till förnyelse och utveckling av kommunens ledning och styrning". 

Sara Penje, utvecklingschef i Lidingö Stad, lyfter upp att; ”tillsammans kan vi genomföra allt från småskaliga pilotprojekt till större externfinansierade forskningsprojekt på nationell nivå. Vi kan också utveckla skräddarsydda utbildningar, och skapar samarbetsarenor och möten för kunskapsutbyten mellan aktörer inom offentlig sektor, akademi och näringsliv – något vi ser alldeles för lite av idag". 

Sammanfattning

Projektnamn

LOFT

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Löpande

Partner

Mälardalens Universitet, Lidingö Stad, Skellefteå Kommun, Knivsta Kommun, Enköping Kommun, Kungsbacka kommun, Strängnäs kommun

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carl Heath
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.