Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LivsVerk - Ökad livslängd och cirkularitet av pressgjutverktyg

Projektet LivsVerk ämnar öka livslängden, minska oplanerade stopp samt öka återtillverkning av pressgjutverktyg. Detta nås genom att förbättra ytan på pressgjutverktyg genom att ta fram rätt ytegenskaper på rätt plats i pressgjutverktygen. Rutiner och strategier kring slitageanalys, underhåll, reparationer och återtillverkning kommer utvecklas.

Vid pressgjutning av aluminium finns det flertalet olika slitagemekanismer som minskar livslängden av pressgjutverktyg samt orsaker oplanerade stopp. Detta är kostsamt för miljön då energi och råvaror går åt till tillverkning av nya pressgjutverktyg, mängden kassation ökar och höga krav på aluminiumkvalitén i smältan. Därutöver är det kostsamt för företagen och i slutändan konsumenterna.

En del av lösningen är att ta fram rätt yta på rätt plats i pressgjutverktygen för att öka motståndskraften mot rätt typ av slitage. Detta kan göras genom att välja rätt stål i kombination med ytbehandling och ytbeläggning. En annan viktig strategi är att utveckla effektiva och enkla metoder för slitageanalys för identifiering av underhåll, både när underhållet behövs och vilken typ av underhållning. Dessa två punkter är huvudstrategin för projektet LivsVerk där slutmålet är en pressgjutningsindustri med lägre påverkan på miljön genom längre livslängd och högre andel återtillverkade pressgjutverktyg samt färre oplanerade stopp.

Sammanfattning

Projektnamn

LivsVerk

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2.5 år

Total budget

7 600 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola AB, Aalberts Surface Technologies AB, AGES Kulltorp AB, Ionbond Sweden AB, Richardssons Verktygsservice AB, Uddeholms AB, Volvo Car Sverige AB

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erik Ekström

Kontaktperson

Erik Ekström

Forskare

+46 73 094 40 14

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.