Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hus med takpapp

Lignin för ersättning av fossil bitumen i takpapp

I projektet ska fossilbaserad bitumen i takpapp ersättas med så stor andel förnyelsebart luktfritt lignin som möjligt med bibehållna eller förbättrade produktegenskaper hos takpappen.

Takpapp innehåller bitumen, en fossil, tung oljefraktion. Lignin skulle troligen kunna ersätta en del av denna fossila råvara.

Lignin är en idag underutnyttjad bioråvara som har stor potential och låg påverkan på miljö och klimat.

Projektet kommer utreda vilka egenskaper hos sulfatligninet som bidrar till vilka egenskaper i takpappsprodukten, hur detta ska optimeras för att maximera bitumensubstitutionen samt skala upp testerna till demoskala med luktreducerat lignin.

Målet är att maximera bitumenersättningen i takpapp.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin i takpapp

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder projektet

Projektstart

Varaktighet

2 år och 6 månader

Total budget

4,4 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

RISE, Nordic Waterproofing

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Projektledare

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.