Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Själv kompakterande högpresterande betong

Lasting Concretes for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions

LORCENIS handlar om att förbättra betong för energiinfrastrukturer som utsätts för extrema miljöer. Detta inkluderar allmänna nya strategier för kvalitetsförbättring av betong, utveckling och införlivande av multifunktionella tillsatser, mångskalig modellering och livslängdsprognosticering samt säkerhets- och hållbarhetsaspekter (LCA, LCC).

Syfte och mål

LORCENIS främsta mål är att förbättra livslängden hos energiinfrastrukturer utsatta för extrema miljöer, såsom arktiskt klimat, höga temperaturer, kemiskt aggressiva vätskor, mjukt vatten etc. Detta motiveras av det framtida behovet av säker och hållbar energi som produceras i ibland extremt aggressiva miljöer.

Utmaning

Huvudmaterialet, betong, utvecklas vidare mot förbättrad hållbarhet och funktionalitet. Den största utmaningen är att hålla den nya betongen inom befintliga kostnadersramar, säkerhetsnormer och robusthetsområden. 

Lösning

Betong som huvudkonstruktionsmaterial anpassas för fyra extrema exponeringsscenarier. Metoderna för att öka betongmaterialets hållbarhet och funktionalitet är att anpassa betongkvaliteten till varje scenario och att utveckla och införliva funktionella kemiska tillsatser i betongblandningen. De extra funktionerna är inriktade mot självläkning, självhärdande och självavläsning. Användning av de nya typerna av betongmaterial är till fundament för vindkraftverk, dammar, gravitetsbaserade oljeborrstrukturer i arktisk miljö, kyltorn, solkraftverk och LNG-tankar.

Effekt

De viktigaste effekterna är ökningen av betongens beständighet och förlängningen av konstruktionernas livslängd. Detta medför bättre hållbarhet, lägre totala kostnader och högre säkerhet för den framtida energiförsörjningen och för energiinfrastrukturer. Detta innebär lägre för energiproducenter och samhällen och minskar miljöpåverkan genom att tillhandahålla infrastruktur med lång livslängd.

Sammanfattning

Projektnamn

LORCENIS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

7,6 MEuro

Partner

Projektkonsortium

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur