Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Digitalisering för energibesparing och CO2-minskning inom industrin

Projektet är ett strategiskt projekt för att skapa ett nätverk och samarbete mellan svenska industrier med internationella motsvarigheter i IEA-IETS för att dela kunskap och riktlinjer om digitalisering, AI och relaterade teknologier för energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp i branschen.

Digitaliseringen i branschen har rönt stort intresse hos både industri och akademiska institut i Sverige och internationellt. På motsvarande sätt beslutade International Energy Agency's IETS-teknologisamverkansprogram att starta ett större internationellt samarbete mellan ledande organisationer i IETS-länderna. Därför beslutade ExCo i IEA-IETS om den första uppgiften för det internationella arbetet inom digitalisering i branschen, Task XVIII. 

Denna uppgift syftar till att främja kunskap och utveckling av digitalisering, artificiell intelligens och relaterade teknologier för att förbättra energiintensiva industriers ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Det strävar efter att samla ett nätverk av akademiska institutioner, forskningslabb, teknikleverantörer och processindustrin för att samarbeta för informerat beslutsfattande som är relevant för de riktade sektorerna. Målen eftersträvas genom: 

  • Skapa ett internationellt nätverk och informationsinfrastruktur för intressenter att utbyta kunskap inom området digitaliseringsteknik. 
  • Underlätta gemensam utveckling av ny kunskap och kompetens inom digitalisering 
  • Stödja accelerationen av utbyggnaden av digitaliseringsmetoder i energiintensiva processindustrier. 

För svenskt deltagande och bidrag till IETS har Energimyndigheten gett det strategiska innovationsprogrammet PiiA i uppdrag att bilda och samordna ett konsortium med centrala svenska organisationer med fokus på hållbar industri, resultatspridning och internationalisering. Följaktligen inledde det Swedish digitalisation consortium sitt samarbete med internationella peers involverade i IETS Task XVIII och dess respektive deluppgifter om:

  • Metoder och tillämpningar för digitala tvillingar 
  • Lärdomar och skapade värden genom digitalisering 
  • Digitalisering Implementering Roadmaps 

För närvarande fortsätter Swedish digitalisation consortium sin verksamhet och insatser via: 

  • Samarbete med IETS arbetsgrupp om "Digitalisering för en energieffektiv och robust industri" för att identifiera behov och skapa strategiska tillvägagångssätt för att maximera effekten av digitalisering i diskussionsklubbar med input från experter och industri. 
  • Samarbete med IETS-National Support Group och andra NSG-medlemmar för att bidra till utvecklingen av nya IETS-uppgifter och gemensamma spridningsmetoder. 
  • Engagera nationella aktörer, SIP, industrikluster och svenska konsortier i IETS, med ett aktivt intresse för digitalisering, energibesparing och CO2/GHG-minskning, för att underlätta dialogen om förväntningar och effekter av digitalisering och skapa uppdragsorienterad digitaliseringsfärdplan och riktlinjer. 

Aktiviteterna och resultaten kommuniceras till konsortiet och en bredare publik via IETS- och PiiA-organiserade evenemang och kommunikationskanaler.

Mehrzad Lavassani

Kontaktperson

Mehrzad Lavassani

Senior Researcher/Project Leader

+46 73 081 46 75

Läs mer om Mehrzad

Kontakta Mehrzad
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.