Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Verktygslåda för lärande

Läran att lära - en verktygslåda för livslångt lärande

Projektets syfte är att kartlägga människors attityder till sitt eget livslånga lärande, att skapa en digital verktygslåda till stöd för alla som vill initiera och motivera lärande. Forskningsprojektet leds av Luleå Tekniska Universitet och RISE är en av parterna.

Arbetet med en av åtta nationellt inrättade arbetsgrupper som av regeringen fått i uppdrag att arbeta med frågeställningar om det livslånga lärandet, har utmynnat bland annat i detta projekt. I en av grupperna fanns näringsliv, stiftelsen Omställningsfonden och RISE representerade och har tagit sig an arbetet med ett forskningsprojekt för att undersöka attityder till och motivation för det livslånga lärandet. 

 

Digital verktygslåda

Efter en litteraturgenomgång har en enkät tagits fram och skickats ut för att kartlägga och studera attityder till det egna lärandet. Företaget Sprout Park ska utveckla en digital, pedagogisk verktygslåda och hackathons med olika människor som fått bidra i idéarbetet genomförs. I projektet utforskas olika pedagogiska modeller som litteraturen visar påverkar, motiverar stimulerar till nyfikenhet, lust att lära sig mer och fortsätta utforska lärande.

Studerar attityder

Olika metoder ska testas kring vad som stimulerar lärande vad är det som gör att människan vill lära sig. Ett mål med testerna är att se om deltagarnas attityder och lust att lära förändras när lärande designas med hjälp av verktygslådan.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Läran att lära - en verktygslåda

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagande part

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Sprout Park, Omställningsfonden, ABB, Nox Consulting

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.