Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kor i hage framför grind
Foto: Roger Eriksson

Kunskapsnav animalieproduktion

Kunskapsnav animalieproduktion ska stärka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft inom svensk animalieproduktion. Detta genom att skapa en kunskapsplattform som ska sammanlänka aktuell forskning med lantbrukare och dess rådgivare.

Vad är Kunskapsnav animalieproduktion?

Svenskt lantbruk bygger på kunskap. Vi har all den kunskap som gått i arv ute på de svenska gårdarna. Men för att vi ska kunna fortsätta producera på en hög nivå behöver våra lantbrukare och rådgivare även ha tillgång till den senaste forskningen.

I Sverige ska vi bli bättre på förmedla aktuell forskning inom området för animalieproduktion till de svenska lantbrukarna och rådgivarna. Kunskapsnav animalieproduktion ska bli det verktyg som har saknats för att vi ska lyckas med detta.

Navet är ett komplement och stöd till de rådgivare som redan verkar på den svenska marknaden. Kunskapsnavet ska även bidra med att analysera och sammanställa vilken kunskap som behöver tas fram för att vi den svenska produktionen ska kunna fortsätta att utvecklas.

Genom att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap till det svenska lantbruket, och dess rådgivare,  bidrar vi till att den svenska produktionskapaciteten ökar, vi får en stärkt konkurrenskraft hos de svenska animalieproducenterna och vi minskar sårbarheten i den svenska livsmedelsproduktionen. Allt detta gör vi med den svenska djurskyddslagstiftningen som grund.

Hur ser tidsplanen ut?

Kunskapsnavet kommer att byggas i några inledande etapper. Det finns en grund i den webbplats som är på väg att skapas. Men själva hjärtat i kunskapsnavet är den kunskapsdatabas som ska byggas upp. Kunskapsdatabasen kommer ta längre tid både att bygga och få på plats. Men över tid kommer det att bli den informations- och kunskapsplats som den svenska animalieproduktionen har saknat.

Sommaren 2023: Projektledare, koordinator samt två projektkommunikatörer finns på plats. Arbetet med kommunikationsstrategi och grafisk profil är i gång. Expert inom företagsekonomi är på plats och arbetet med en webbplats har påbörjats.

Hösten 2023: Fler experter har anställts bland annat inom byggrådgivning. Arbetet med den nya webbplatsen fortsätter och även de bakomliggande funktionerna för den kommande kunskapsdatabasen.

Januari 2024  Den nya webbplatsen har publicerats på https://animalienavet.se. Parallellt har navets experter redan börjat att producera innehåll till webbplatsen och kunskapsdatabasen. Fler experter har anställts och börjar under våren/senvintern. 

Vad bidrar RISE med?

RISE har fått i uppdrag av regeringen att skapa organisationen för kunskapsnavet. RISE som organisation har stor erfarenhet att arbeta mot näringslivet och är väl förankrat både i forskningen och i praktiken. Det finns redan sakkunskap inom relevanta ämnesområden samt kompetens inom samverkan och kommunikation. Jordbruksverket har ansett att det behövs en utförare som är befinner sig i gränslandet mellan forskning och praktik. RISE är ett statligt ägt forskningsinstitut och redan i ägardirektivet finns skrivet hur RISE ska kunna arbeta tillsammans med näringslivet, i det här fallet lantbruket, för att stärka konkurrenskraften hos företagen. Det finns också stor potential att dra nytta av all den forskning inom jordbruk och livsmedel som redan bedrivs på RISE. Det sker ingen rådgivning på RISE idag vilket förenklar för organisationen att bli en oberoende part som kan stötta hela näringen, både lantbrukare och rådgivare.

Vart är vi på väg?

Det långsiktiga målet för kunskapsnavet är att bygga en kunskapsplattform. Den kommer att bli den centrala delen i navets verksamhet och den plats där både lantbrukare och rådgivare ska kunna ta del av den senaste forskningen. Kunskapsnavets experter kommer i stor mån vara den grupp som inledningsvis fyller kunskapsplattformen med information. Den långsiktiga målsättningen med kunskapsplattformen är att fler än experterna på kunskapsnavet ska kunna bidra med information och kunskap. Förhoppningen är att även de svenska rådgivarna och rådgivningsföretagen ska bidra.

Personalen på kunskapsnavet har just påbörjat arbetet med formerna för en kunskapsplattform. Plattformen kommer i grund och botten vara en databas som ska fyllas med information och forskningsrön. Det kommer därför ställas höga krav på de tekniska lösningarna. Sökbarheten är en av de viktigaste frågorna att lösa. Det spelar ingen roll hur mycket intressant information kunskapsnavets experter stoppar in i plattformen om den sedan är för svår att få ut. Förutom sökbarhet är det också viktigt att informationen i kunskapsplattformen är uppdaterad och relevant. En uppgift som kommer att falla på navets experter.

Kunskapsplattformen är just nu en kolbit men kommer över tid att bli lantbrukets och animalieproduktionens diamant. Det ska gå lite snabbare än exemplet med kol och diamant men det kommer att krävas ett mått av tålamod. Kunskapsplattformen ska inte bara bli en plats där forskare stoppar in rapporter utan navets experter ska läsa, analysera och skriva för att forskningen ska bli begriplig och tillämpbar ute på gård.

Sammanfattning

Projektnamn

Kunskapsnav animalieproduktion

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Organisera och leda kunskapsnavet

Projektstart

Varaktighet

Tills vidare

Projektmedlemmar

Jørgen Korning

Kontaktperson

Jørgen Korning

Enhetschef

+46 70 313 69 96

Läs mer om Jørgen

Kontakta Jørgen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Roger Eriksson

Kontaktperson

Roger Eriksson

Projektledare

+46 10 251 39 04

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.