Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kultur och digitalisering

Kultur och digitalisering

Ett tätare samarbete med kultursektorn möjliggör för RISE att nå ut till, och engagera nya delar av samhället, och att synas mer effektivt mot civilsamhället och medborgare

Inom kulturarvs- och kultursektorn finns stora behov av kompetensutveckling inom digitalisering, då de liksom andra sektorer befinner sig mitt i ett paradigmskifte. Inte minst på grund av den rådande samhällssituationen som förhindrar “normala format” för hur aktörer/individer förmedlar och tar del av kultur. RISE har förutsättningar att stötta dessa sektorer i denna omställning, på liknande sätt som vi samverkar med andra delar av det svenska samhället när det kommer till digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Genom att samarbeta med, ta in kompetens från, och inspireras av tankegångar från kultursektorn och de humanistiska disciplinerna så har RISE även möjligheten att bli mer innovativa i vår forskning, och bli bättre på att utföra kritiska analyser ur olika perspektiv.

Inom RISE finns en bred kunskapsbas och erfarenhet av att genom forsknings- och utvecklingsprojekt samverka med en bredd av aktörer inom kultursektorn. Det finns även en kritisk massa av kompetens och intresse inom vissa delar av RISE organisation för att bedriva forskning och utveckling inom området, adderat goda förutsättningar för att genom etablerade nätverk bedriva satsningar med engagerade projektpartners. En satsning för att konsolidera och bredda RISE gemensamma förmåga att bemöta förfrågningar från kultursektorn initierades genom detta projekt med två huvudsakliga arbetspaket under 2020.

Kunskapsinventering genom enkäten Kulturområdet: nutid & framtid
RISE genomför för närvarande en djupgående studie för att bättre förstå kultursektorns aktuella behov. Fram till och med den 31 augusti kan du som aktiv inom kulturområdet bidra med dina insikter genom att svara på enkäten Kulturområdet: nutid och framtid. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kulturomradet-nutid-framtid-enk…

Enkäten distribuerad med syftet att undersöka nuvarande och framtida behov inom kultursektion. Detta som en del i RISE pågående arbete och forskning för att kunna erbjuda bättre stöd och verktyg för kultursektor i framtiden, i relation till möjliga effekter av Covid-19 och användningen av digital teknik.

Informationen på denna sida uppdateras löpande. En sammanställning av resultaten från enkäten kan komma att publiceras på denna sida.

Digitala kulturupplevelser
Utgör en del av projektet med fokus på ett identifierat samarbete med Konserthuset Studio Acusticum - en aktör som i dagsläget jobbar aktivt med att involvera sin publik via digitala format och kanaler. Under maj månad genomfördes i samarbete med RISE och lokala musiker en helt digital konsertupplevelse med fokus på att utforska hur digitala format och digital interaktion kan förstärka en kulturupplevelse för såväl musiker som publik.

De metoder/tekniker och processer vilka utvecklas med Studio Acusticums verksamhet som testbädd kommer även att spridas till andra relevanta aktörer och intressenter. Kommande aktiviteter och projekt planeras för hösten/vinter 2020. Denna sida uppdateras löpande.

Sammanfattning

Projektnamn

Kultur och digitalisering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-12-31

Total budget

1 000 000

Partner

Studio Acusticum

Finansiärer

RISE

Projektmedlemmar

Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.