Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet

Medierna är en central del av det demokratiska systemet och har en viktig uppgift att främja inkluderande offentliga samtal, särskilt i polariserade sammanhang. Projektet avser att via aktörsnära innovation stärka mediernas förmåga som inkluderande demokratiska arenor.

Internetdiskussioner

Den aktuella samhällsutmaningen som projektet riktat in sig på är en växande polarisering i det offentliga samtalet. Att polarisering i samhällsdebatten är synbar har lyfts tydligt av demokratiutredningen och polarisering mellan grupper omnämns som en särskild riskfaktor för demokratin. 

Projektet förväntas i sitt första steg resultera i fördjupade kunskaper om utmaningar, behov, omvärld och marknad samt ett nätverk av användare och intressenter för nästa innovationssteg. Effekter på sikt, efter ett steg 3-projekt, förväntas vara att medier ska kunna erbjuda trygga samtals-verktyg kring konfliktfyllda ämnen och att fler läsare, från fler grupper i samhället deltar i samtal över konfliktlinjer och i medieaktörers regi.

Projektet har fyra arbetspaket: Omvärldsanalys som fördjupar kunskapen om medierna som attraktiv arena för samtal, Behovsanalys och användarstudier i samarbete med läsargrupper och andra grupper i civilsamhället för att öka förståelse för användarens/läsarens perspektiv, Idéverkstad där tidiga koncept tas fram utifrån behovsanalys samt Planering inför större projekt.

I projektet samverkar RISE, Direktpress AB, Södertörns Högskola, Lindholmens Science Park och Ifrågasätt AB i ett konsortium som har spets inom medier, IKT, design, lokaljournalistik och utmaningar kring politiska nätdiskussioner.


Sammanfattning

Projektnamn

KOM

Status

Pågående

Område

Digitalisering, Interaktions- och Upplevelsedesign

Region

Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Total budget

495 000

Partner

Direktpress AB, Lindholmen Science Park, Medier och Demokrati, Södertörns Högskola, Ifrågasätt AB

Finansiärer

Vinnova

FN:s globala hållbarhetsmål

Jämställdhet
Fredliga och inkluderande samhällen

Koordinator

Projektmedlemmar

Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

+46703810212
sofia.larsson@ri.se

Läs mer om Sofia