Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CompChallenge

Kompetensutveckling genom testbäddar för nya material och processer

För att öka användningen av svenska testbäddars tillverkningsexpertis och utrustning ska materialrelaterade testbäddsnoder inom formning förses med uppkopplade experiment som kan användas vid utbildning, fortbildning och interaktiva kunduppdrag.

Innovationer baserade på nya material och multimaterial är viktiga framgångsfaktorer för svensk industri. För att öka användningen av svenska testbäddars tillverkningsexpertis och utrustning ska materialrelaterade testbäddsnoder inom formning förses med uppkopplade experiment som kan användas vid utbildning, fortbildning och interaktiva kunduppdrag.

Testbädden LIGHTest ska via prototyptillverkning och tester också stötta den innovationstävling som inleder Materialens år 2019, där "Den perfekta cykelpackningen" ska tas fram.

Projektet startar med framtagning av uppkopplade experiment och tester vid testbäddens noder i Piteå och Olofström, i samarbete med leverantörer av givare och IT-lösningar. I samarbete med Chalmers utvecklas kursmoment som kan användas i Masterkursen Metals Forming and Welding.

2019 kommer utvalda förslag till Innovationstävlingen att få stöd att tillverka prototyper, och även testas och hållbarhetsbedömas i testbädden. Teknikspridning kommer att ske både via demonstration av uppkopplade noder, samt via filmer, demovisningar och seminarier kopplade till tävlingen.

Effektmål: Ökat utnyttjande av testbäddar inom avancerad materialanvändning och formning. Uppkopplade experiment som bidrar till högskoleutbildning, industriella fortbildningskurser och interaktiva kunduppdrag inom formning och lättviktsmaterial.

 


Sammanfattning

Projektnamn

CompChallenge

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2 MSEK

Partner

Jernkontoret, RISE, Havd Group

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Forsknings- och affärsutvecklare

+46 10 228 48 42
boel.wadman@ri.se

Läs mer om Boel