Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Projektet avser att ta fram en fungerande prototyp i form av ett digitalt stöd som bygger på generativ AI för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med det digitala stödet är att tillgängliggöra relevant publik myndighetsinformation på kommunens hemsida. 

Ett viktigt mål för kommunerna är att bidra till att unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kan tillgodogöra sig digital information från olika myndigheter så att de kan ha så stor kontroll som möjligt över sina egna liv. Kommunerna behöver även använda resurserna så effektivt som möjligt så att insatserna inte blir överdimensionerade. 

 

Även om det finns många existerande lösningar/hjälpmedel vars syfte är att bidra till att förmedla information på ett tillgängligt och anpassat sätt så finns det fortfarande ett behov av ”smartare” tjänster och hjälpmedel. Hjälpmedel som i större utsträckning kan kombinera funktionerna från fler fristående tjänster på ett dynamiskt och individanpassat sätt. 

 

En av RISE många pågående aktiviteter inom AI är att ta fram en tjänst för offentlig sektor i form av en test- och demo-miljö inom generativ AI. Baserat på denna plattform kommer en lösning tas fram med fokus på att på ett nytt dynamiskt sätt gör myndighets och samhällsinformation tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

 

Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan Skellefteås kommun, Göteborgs kommun, Jönköpings kommun och RISE och kommer att resultera i en fungerande prototyp av lösningen som är utvecklad i tätt samarbete med slutanvändare. Projektet kommer att resultera i rekommendationer som beskriver förutsättningar för införande av denna typ av AI-lösningar inom kommunal verksamhet.

Sammanfattning

Projektnamn

AI-baserat kommunikationsstöd

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

deltagare, utvecklare och projektledare

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

2 538 854kr

Partner

Jönköping kommuns hemsida, Göteborgs Stads hemsida, RISE hemsida, Skellefteå kommuns hemsida, Skellefteå kommun, Jönköping kommun, Göteborgs Stad, RISE

Finansiärer

Sveriges innovationsmyndighets hemsida

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
Mona Jonsson

Kontaktperson

Mona Jonsson

+46 70 891 92 91

Läs mer om Mona

Kontakta Mona
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.